Vechtscheidingen

De rol van de advocaat in complexe scheidingssituaties

5 april

Roermond

13:00 - 17:30 uur
4 NOvA PO
250,-
TheaterHotel De Oranjerie Roermond
8 mei

Roermond

13:00 - 17:30 uur
4 NOvA PO
250,-
Theaterhotel de Oranjerie Roermond
31 mei

Venlo

13:00 - 17:30 uur
4 NOvA PO
250,-
Maashof Hotel Venlo

Cursus Vechtscheidingen

Aanleiding
Nog veel te vaak komt het voor dat een scheiding in een rechtszaak wordt uitgevochten en wat ooit een mooie verbinding tussen twee mensen was uitgroeit tot een strijd waar niemand beter van wordt en alleen verliezers zijn. De grootste prijs wordt betaald door kinderen die blootgesteld worden aan loyaliteitskeuzes die leiden tot innerlijke loyaliteitsconflicten.

Niet alleen kinderen ervaren veel last van de vechtscheiding. Ook voor de leefomgeving, denk bijvoorbeeld aan ziekteverzuim bij werkgevers, heeft een vechtscheiding een hoge prijs. Het is dan ook niet vreemd dat in het regeerakkoord dat onlangs is gepresenteerd is opgenomen dat er een landelijk beleid moet komen om pro-actief te de-escaleren in complexe scheidingszaken, zowel bij de rechter als ook in de voorfase.

Omschrijving
Tijdens deze training werken we aan de hand van de methodiek “Systemisch werken”. Dit is een methode waarbij relaties en de dynamieken in deze relaties, in de ruimte zichtbaar gemaakt worden door representanten.

Het eerste en belangrijkste systeem waar we als individu deel van uit maken is het gezin waarin we worden geboren, de familie. In de loop van ons leven komen daar meerdere systemen bij zoals school, de sportvereniging, de vriendengroep en later ook de werkkring. Waar we in deze systemen een keuze hebben om eruit te stappen hebben we dat bij de familie niet. Je blijft altijd deel uitmaken van de familie. Je ouders blijven je ouders, ook als je geen contact meer met ze hebt.

Binnen de systemen zijn drie wetmatigheden. De eerste is die van binding; iedereen hoort erbij en iedereen heeft recht op zijn of haar plek. De tweede is de orde; er is een volgorde. Ouders komen eerst en daarna de kinderen. De derde wetmatigheid is die van geven en nemen. Als er balans is tussen deze twee blijft de relatie in evenwicht.

Bij scheidingen komt vaak de verwarring voor dat ouders wel kunnen scheiden als partners, echter niet als ouders. Zij zullen, ook in de nieuwe levensvorm, altijd gezamenlijk ouders blijven. In het hart van het kind zijn de ouders altijd samen zeggen we dan vanuit het systemische gedachtegoed. Hoe vreselijk het er aan de buitenkant ook uit kan zien, wat wij er ook van vinden. De ouders blijven altijd de ouders. Als begeleiders van een scheiding vanuit deze invalshoek kunnen handelen, en alle betrokken de juiste plek in het hart krijgen dan ontdekken we welke rol werkelijk dienend is voor het geheel.

Opzet
Er komt een algemene inleiding over de problematiek en de problemen die het gevolg zijn van vechtscheidingen. Daarna gaan we u aan de hand van een paar concrete casussen laten ervaren hoe u anders kunt omgaan met het conflict en wat daar voor nodig is. We gebruiken daarbij de techniek van systeeminstellingen, een krachtig hulpmiddel bij het oplossen van conflicten.

LET OP: er is maar plek voor 12 deelnemers!

De cursus is van 13:00 uur tot 17:30 uur
Inloop zal zijn vanaf 12.30 uur

Opzet

Doelen
Na deze training beheert u de volgende aspecten:

  • U bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak landelijk op dit onderwerp;
  • Heeft ontdekt welke rol dienend is voor alle betrokkenen bij de scheiding;
  • Heeft inzicht in wat u voorheen over het hoofd zag in uw rol tijdens de scheidingsprocedure;
  • Heeft ervaren welke kracht de systemische benadering heeft en hoe u meer vanuit deze benadering kan handelen;
  • Heeft ervaren wat het effect is als alle betrokkenen gezien, gerespecteerd en ingesloten worden.

Literatuur
Voor wie meer inzicht wil krijgen zijn onderstaande boeken aanbevolen:

  • Kind en Familielot van Ingrid Dijkstra
  • Jij hoort bij ons! van Marianne Franke-Gricksch

mr. F. (Frank) Oelmeijer
Kinderrechter, team familie en jeugd, rechtbank Limburg.

Nicki van Heugten
Mijn missie is om leiders, teams en individuen te ondersteunen bij het doorbreken van patronen waar deze in de weg staan van groei. Sinds 1998 heb ik me bezig gehouden met inzicht in de werking van patronen. Het zijn vaak de (onbewuste) patronen die we steeds maar weer herhalen, het denken in goed en fout en de angst voor het onbekende dat ons in onze eigen vrijheid en groei beperkt. Na het volgen van verschillende trainingen en master opleidingen in Coaching, Systemisch Werk en Meditatie technieken heb ik in 2013 mijn eigen bedrijf opgericht.