Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Het inreisverbod

Het inreisverbod

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. Dit levert vraagstukken op vanuit verschillende rechtsgebieden zoals het EU recht, strafrecht en het vreemdelingenrecht.

Tijdens deze cursus worden de meest actuele stand van zaken en jurisprudentie rondom het inreisverbod met u behandeld. 

In deze verdiepingscursus komen aan bod: 

 • Wettelijk kader van het inreisverbod; 
 • Wanneer kan een inreisverbod worden opgelegd en welke rechtsmiddelen hiertegen kunnen worden ingezet;
 • De ongewenst-verklaring, voor wie nog? 
 • Openbare orde;  
 • Procesbelang;
 • Strafrecht en 197 WvSR.

Deze cursus bestaat uit twee videotutorials van ieder één uur. Onderstaand wordt aangegeven welke onderwerpen er per videotutorial aan bod komen:

 • Deel 1 (presentatie slides 1 t/m 23): 
  • Wettelijk kader
  • Inreisverbod en andere instrumenten
  • Nederlandse rechspraak:
   • belangenafweging
   • motiveringsgebreken
  • Individuele omstandigheden
  • Procedureel
  • Duur inreisverbod
 • Deel 2 (presentatie slides 24 t/m 74): 
  • Openbare orde
  • Rechtsmiddelen
  • Aanvang inreisverbod
  • Voortijdige terugkeer inreisverbod / ongewenstverklaring
  • Beleidswijziging staatssecretaris
  • Vervolging ongewenstverklaring
  • Verzoek tot opheffing

Hoe werkt het?

 • Onder de blauwe balk met als tekst "Bekijk hieronder het cursusmateriaal" kan je de presentatie voor deze cursus en eventueel aanvullend cursusmateriaal bekijken en vervolgens naar keuze downloaden;
 • na het downloaden klik je op de groene button "Bekijk Cursus";
 • als je het videotutorial wilt gaan bekijken, klik je op de "play" knop in het videoscherm;
 • als je het filmpje hebt bekeken klik je op "Examen";
 • je krijgt dan een drietal vragen te zien. Als je na het beantwoorden van de meerkeuzevragen er minimaal twee goed hebt, heb je het examen behaald en kan je het certificaat downloaden in je profiel;
 • mocht je maar één vraag goed hebben beantwoordt, dan kan je de vragen nogmaals beantwoorden;
 • wij wensen je veel succes toe!

Mocht het niet lukken of heb je nog vragen, dan vernemen wij deze graag van je.

Punten
2 NOvA PO-punten (per videotutorial 1 PO-punt)

Doelgroep
Advocaten


Docenten

Aniel Pahladsingh | MR. in opleidingen
Aniel Pahladsingh

Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en  studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht.

In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht.

In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur van de Engelstalige annotatiebundel ‘The Charter and the Court of Justice of the European Union, Notable Cases from 2016-2018’ is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel de wetgeving als rechtspraak.

Daarnaast heeft Aniel verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten. Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij inmiddels 2 boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals het inreisverbod en de detentie. Ook beschrijft hij de samensmelting tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht. De boeken zijn op de Amerikaanse en Europese markt beschikbaar in zowel het Engels als Italiaans.

Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland. Aniel is redactielid van een aantal juridische vakbladen zoals het Journaal Vreemdelingenrecht, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Crimmigratie & Recht.

 • Online Online
 • 2 NOvA PO
 • Per direct beschikbaar
 • Online
 • 100,00
 • Aniel Pahladsingh
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou