Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Civiel jeugdrecht (4 PO)

Civiel jeugdrecht (4 PO)

Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk, en hoe kan de advocaat de mogelijkheden die de (nieuwe) wetgeving biedt benutten?

Wat?
In vier uur tijd neemt mr. Leo Hendriks jou mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving, zoals Boek 1 BW, de Jeugdwet de richtlijnen van het NJI en de beroepscode van het SKJ (tuchtrecht jeugdprofessionals), zullen aan bod komen tijdens deze cursus.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

Jeugdbeschermingsrecht / de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende implicaties.

 • Jeugdwet (wetsvoorstellen, cijfers)
 • Gesloten jeugdhulp
 • Wet tot herziening kinderbeschermingsmaatregelen
 • Gezagsbeëindiging
 • Spoedmaatregelen
 • Belanghebbende
 • Tuchtrecht voor jeugdprofessionals
 • Schriftelijke aanwijzing
 • Geschillenbeslechting

Partnerdoding en omgang

Omgangrecht grootouders

Verhuizing / verhuiscriteria / verhuisperikelen

Omgangsondertoezichtstelling

Verzoeker, belanghebbende, informant, berokkene, informele rechtsingang

Ongeboren vrucht

 • Ots / vots
 • Uhp
 • Gedeeltelijke gezagsuitoefening
 • Gezagsbeëindiging (ongeboren kind: baby)
 • Spoedmaatregelen
 • Meerderjarigverklaring
 • Wvggz
 • Baby
 • Verplichte anticonceptie
 • 24 weken grens / levensvatbaarheid

Docenten

Leo Hendriks | MR. in opleidingen
Leo Hendriks

Leo is sinds 2011 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN). Tot slot maakt Leo deel uit van de klachten- en adviescommissie van een GI.


Locatie

 • Cursusdatum : 16-12-2021
  Tijd : 12:00 - 16:30

  Van der Valk Hotel Arnhem
  Amsterdamseweg 505
  6816 VK Arnhem

 • Klassikaal Klassikaal
 • 4 NOvA PO
 • 16-12-2021
 • 12:00 - 16:30 
 • Arnhem
 • 250,00
 • Leo Hendriks
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou