Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Actualiteiten huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Actualiteiten huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17,5 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. De coronacrisis leidt tot veel conflicten over huurprijsvermindering. Ook leidt het tot tal van vragen over de (on)mogelijkheid van verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. De coronacrisis is wellicht katalysator voor een blijvende verandering van het winkellandschap en nog tijdelijker worden van huurovereenkomsten, zowel van woonruimte, als van commerciële ruimten.

Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte kennis van actuele jurisprudentie vergen. Onder invloed van recente uitspraken wijzigen de accenten bij de ‘gebruikelijke’ bedrijfsruimte kwesties als huurprijstoetsing, afwijkende bedingen en beëindiging van huur.

Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met jou de actualiteiten door.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Welke mogelijkheden tot huurprijsvermindering als gevolg van ‘corona’ staan de huurder ten dienste?
 • Welke verweren kan de verhuurder daartegen voeren?
 • Is sprake van een oneerlijk beding in de huurovereenkomst?
 • Over welke (huur)vorderingen is handelsrente verschuldigd?
 • Wanneer is eigen gebruik ‘dringend’?
 • Welke invloed heeft het Tenzij-arrest op de mogelijkheden van ontbinding van een huurovereenkomst vanwege een tekortkoming?
 • Kan een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding verjaren?
 • Is sprake van medehuur van woonruimte?
 • Wie betaalt de kosten van voorgeschreven maatregelen voortvloeiende uit het activiteitenbesluit milieubeheer?

Docenten

Elout Korevaar | MR. in opleidingen
Elout Korevaar

Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

Elout heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Huurrecht
 • Bouwrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn parate vakkennis, gecombineerd met bredere blik dan het geschil maken hem een geliefd adviseur bij vastgoedgeschillen.

Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.


Locatie

 • Cursusdatum : 14-12-2021
  Tijd : 10:00 - 17:30

  Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
  Ruimtevaart 22 - 24
  3824 MX Amersfoort

 • Klassikaal Klassikaal
 • 6 NOvA PO
 • 14-12-2021
 • 10:00 - 17:30 
 • Amersfoort
 • 375,00
 • Elout Korevaar
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou