Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Actualiteiten personen- en familierecht (Vught)

Actualiteiten personen- en familierecht (Vught)

Crisistijden hebben een impact op de personen- en familierechtpraktijk.

Gezinssystemen staan bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende leefomstandigheden, inzichten en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv) neemt met jou de onderwerpen door waarmee je te maken kan krijgen in 2021.

Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden actuele ins en outs rondom het personen- en familierecht besproken.

Als eerste komt het relatievermogensrecht aan de orde, waaronder samenleversperikelen, de eerste ervaringen met het huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en huwelijkse voorwaarden. Hoe wordt omgegaan met voorhuwelijks vermogen en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift zonder dat de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft gemaakt? De wet kent vele hersenbrekers. Zo geeft het nieuwe art.1:96a BW een regeling voor het geval een onderneming voorhuwelijks vermogen is. De echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke vergoeding er in de praktijk uit?

Vervolgens komen de ontwikkelingen rondom partneralimentatie aan de orde. Gekeken wordt naar de ontwikkelingen in het alimentatierecht vanaf 2020. Wat moet je doen als de draagkracht van een alimentatieplichtige op dit moment de alimentatiebetaling niet mogelijk maakt? Hoe moet je omgaan met de veranderende regelgeving rondom partneralimentatie?

Aanvullend komen naast bovengenoemde onderwerpen aan bod:

 • Kinderen, waaronder omgang en Corona
 • Echtelijke woning
 • Pensioenverevening
 • Familieprocesrecht

Door het volgen van deze cursus kan jij jouw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren.

Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht en kan je de opgedane kennis direct toepassen tijdens jouw werkzaamheden en methodisch hanteren.


Docenten

Annette van Riemsdijk | MR. in opleidingen
Annette van Riemsdijk

Van Riemsdijk heeft zich gespecialiseerd in ADR in het bijzonder in mediation. Zij treedt voorts op als bindend adviseur en ad hoc arbiter. In haar werk als mediator combineert zij haar juridische en gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden. van Riemsdijk tracht mensen op alle bovengenoemde aspecten bij te staan, waarbij zij niet alleen aandacht heeft voor de menselijke, financiële en zakelijke en juridische aspecten van de scheidende partner(s) maar ook van eventuele kinderen. Op het kantoor in Bilthoven werken psychologen en bedrijfskundigen die intern desgewenst ondersteunen. Daarnaast schakelt van Riemsdijk zonodig externe professionals in, waar zij al jaren mee samenwerkt.

Geen vraag blijft derhalve onbeantwoord, geen probleem onopgelost.

Van Riemsdijk heeft op het gebied van mediation op velerlei wijze een belangrijke (pioniers)rol gespeeld in Nederland en daarbuiten. Niet alleen startte zij als eerste een multidisciplinair kantoor maar stond zij ook aan de wieg van het nationaal en internationaal certificeringschema van respectievelijk het NMI (thans MfN) en IMI.

Van Riemsdijk is tevens één van de grondleggers van nalatenschapsmediation in Nederland. (Zie haar boek "Voortleven, het hoe en waarom van nalatenschapsmediation. Maklu 2014.)

Van Riemsdijk behartigt ook als advocaat de belangen van haar cliënten in procedures bij diverse gerechtelijke instanties. Vanwege de vestiging van het kantoor in Midden Nederland (Bilthoven) behandelt zij zaken uit het hele land op het gebied van het personen- en familierecht. Zij treedt als advocaat vooral op in zaken waar lastige vermogensafwikkelingen een rol spelen, eigen ondernemingen en intergenerationele conflicten.


Locatie

 • Cursusdatum : 01-11-2021
  Tijd : 10:00 - 17:30

  Van der Valk Hotel Vught
  Bosscheweg 2
  5261 AA Vught

 • Klassikaal Klassikaal
 • 6 NOvA PO
 • 01-11-2021
 • 10:00 - 17:30 
 • Vught
 • 395,00
 • Annette van Riemsdijk
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou