Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Actualiteiten verbintenissenrecht

Actualiteiten verbintenissenrecht

In deze cursus worden recente ontwikkelingen op het terrein van het contractenrecht en het onrechtmatige daadsrecht besproken en in het wettelijke systeem geplaatst. De ontwikkelingen hebben betrekking op een drietal thema’s. De Hoge Raad heeft recent een aantal belangrijke arrest over de zogenoemde ’nuancerende verweren’ gewezen. Dit zijn verweren die niet bevrijdend zijn maar voeren tot ‘verzachting van rechtsgevolgen’. In de praktijk zijn deze verweren zeer belangrijk maar worden echter vaak vergeten. Naar aanleiding van een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad en recente rechterlijke uitspraken worden deze verweren besproken en inzichtelijk gemaakt. Een tweede thema betreft schadeberekening. Er is voortdurende stroom van nieuwe arresten van de Hoge Raad over berekening van schade - niet alleen ten aanzien van vermogensschade (art. 6:95 BW) maar ook ten aanzien van nadeelsopheffing (art. 6:230 BW): deze ontwikkeling wordt besproken het (praktische) belang ervan inzichtelijk gemaakt. Ten slotte volgt bij wijze van ‘capita selecta’ de bespreken van diverse recente arresten.

Na afloop van de cursus heb je inzicht verkregen in de ontwikkelingen op het terrein van het verbintenissenrecht in het afgelopen jaar.


Docenten

Luuk Reurich | MR. in opleidingen
Luuk Reurich

Docent Beroepsopleiding Advocaten, Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag, Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland


Locatie

 • Cursusdatum : 06-07-2021
  Tijd : 13:00 - 17:30

  Van der Valk Ridderkerk
  Krommeweg 1
  2988 CB Ridderkerk

 • Klassikaal Klassikaal
 • 4 NOvA PO
 • 06-07-2021
 • 13:00 - 17:30 
 • Ridderkerk
 • 250,00
 • Luuk Reurich
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou