Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Tweedaagse basiscursus erfrecht 

Tweedaagse basiscursus erfrecht 

Voor deze tweedaagse cursus hebben wij 3 topsprekers binnen het erfrecht weten te strikken. Namelijk de gebroeders Schols (Bernard en Freek Schols) en Lucienne van der Geld.

Deze tweedaagse basiscursus op 8 november en 22 november 2021 behandelt alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor uw (advies)praktijk, zodat u in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om uw praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.

Programmaonderwerpen

Algemene bepalingen van erfrecht en versterferfrecht
-    algemene inleiding
-    versterferfrecht
-    groepen- of parentelenstelsel
-    wettelijke verdeling
-    andere wettelijke rechten

Testamentair erfrecht algemeen
-    uiterste wil (testament) 
-    uiterste wilsbeschikking
-    gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Legitieme portie
-    legitieme portie algemeen
-    omvang legitieme portie
-    geldend maken legitieme portie

Testament en zijn inhoud
-    testamentsvormen
-    begrippen ‘erfstelling’, ‘(quasi-)legaat’ en ‘(testamentaire) last’
-    tweetrapsmakingen
-    executele
-    testamentair bewind 

Gevolgen van de erfopvolging
-    algemene bepalingen
-    verklaring van erfrecht (inclusief verklaring van executele)
-    aanvaarding en verwerping van de nalatenschap, in het bijzonder Wet bescherming erfgenamen tegen schulden
-    vereffening en verdeling van de nalatenschap

Sterk aanbevolen literatuur ter bestudering voorafgaand aan de cursus
Ondanks het feit dat dit een basiscursus is, wordt een zekere, geringe basiskennis betreffende het erfrecht bij de cursusdeelnemers verondersteld. Zij kunnen zich deze strikte basiskennis eigen maken door voorafgaand aan de cursus hoofdstuk 18 uit het hierna genoemde studieboek zelfstandig te bestuderen. Het gaat om A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 2021 (achtste druk).

Daarnaast wordt aanbevolen om Burgelijk Wetboek Boek 4 mee te nemen naar de cursus.


Docenten

Bernard Schols | MR. in opleidingen
Bernard Schols

Prof.mr.dr. Bernard Schols is oud-notaris en als hoogleraar Successierecht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na vijftien jaar in het notariaat werkzaam geweest te zijn heeft Bernard Schols zich volledig toegelegd op het fenomeen estate planning. Naast zijn functie in het notariaat is Bernard tevens als redacteur verbonden aan het tijdschrift (nieuw) Erfrecht, de e-brief EstateTip Review en maakt hij deel uit van de hoofdredactie van Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN).

Freek Schols | MR. in opleidingen
Freek Schols

Prof.mr. Freek Schols is gespecialiseerd in het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit.
Tot 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook is hij vaste medewerker voor het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'.

Lucienne van der Geld | MR. in opleidingen
Lucienne van der Geld

Mr. Lucienne van der Geld is directeur van Netwerk Notarissen en docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit. Ook is zij raadsheer plaatsvervanger bij Hof Den Haag.


Locatie

 • Cursusdatum : 08-11-2021
  Tijd : 10.00 - 17:30

  Van der Valk Hotel Breukelen
  Stationsweg 91
  3621 LK Breukelen

 • Cursusdatum : 22-11-2021
  Tijd : 10.00 - 17:30

  Van der Valk Hotel Breukelen
  Stationsweg 91
  3621 LK Breukelen

 • Klassikaal Klassikaal
 • 12 NOvA PO
 • 08-11-2021
 • 10:00 - 17:30 
 • Breukelen
 • 850,00
 • Bernard Schols, Freek Schols, Lucienne van der Geld
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou