Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Verdieping familieprocesrecht (Arnhem)

Verdieping familieprocesrecht (Arnhem)

In deze verdiepingscursus wordt ingegaan op diverse actuele kwesties in het familieprocesrecht.

Denk bijvoorbeeld aan:

Wie is belanghebbende in familiezaken, het nieuwe art. 87 Rv over de mondelinge behandeling en de tiendagentermijn, informatievoorziening en de rol van de waarheidsplicht van art. 21 Rv, de toelichtingsplicht van art. 22 Rv, en de sancties bij schending daarvan. Verder wordt het inzagerecht van art. 843a Rv besproken, de complicaties bij een deskundigenbericht, waaronder het blokkaderecht van de onderzochte, en het recht op een contra-expertise van art. 810a Rv.

Tot slot wordt stil gestaan bij de diverse soorten voorlopige voorzieningen in het familieprocesrecht. 

Deze onderwerpen worden besproken aan de hand van recente jurisprudentie en wetgeving, zodat je na het volgen van de cursus weer helemaal bij bent op het gebied van het procederen in familiezaken!

** Cursus voltekend. Mocht je je aanmelden dan plaatsen wij jou op de wachtlijst. **


Docenten

Hanneke Ackermans - Wijn | MR. in opleidingen
Hanneke Ackermans - Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer bij het Hof ‘s-Hertogenbosch, team familie. Hanneke heeft in Nijmegen Nederlands recht gestudeerd. In 1980 werd zij aan de rechtenfaculteit wetenschappelijk medewerkster staats- en bestuursrecht. In 1989 promoveerde zij bij prof. W.C.L. van der Grinten op “Contracten met de overheid”. In 2000 maakte zij de overstap naar de rechtbank Gelderland, alwaar zij vele jaren werkzaam was als familierechter,- (vanaf 2013- was zij daarnaast tevens  raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam). Sedert begin 2017 is zij raadsheer familierecht bij het Hof ‘s-Hertogenbosch. Hanneke treedt geregeld op als docent familieprocesrecht zowel voor advocaten als rechters.


Locatie

  • Klassikaal Klassikaal
  • 4 NOvA PO
  • 10-06-2021
  • 13:00 - 17:30 
  • Arnhem
  • 250,00
  • Hanneke Ackermans - Wijn
  • Inschrijven

Ook interessant voor jou