Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Actualiteiten Ondernemingsrecht

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Het brede terrein van het ondernemingsrecht is heftig in beweging, niet alleen veroorzaakt door baanbrekende rechtspraak op diverse terreinen, maar met name ook door duidelijk waarneembare vernieuwingsdrift bij de wetgever. Men denke aan de invoering per 1 juli jl van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, aan de plannen te komen tot modernisering van het NV-recht alsook aan andere wetgevingsinitiatieven op, bijvoorbeeld, het stuk van bescherming van vitale ondernemingen en beschermingsmaatregelen in bredere zin. Daarnaast zal ruim aandacht worden gegeven aan allerhande nieuwe inzichten op het terrein van de BV, rakend aan de visie op tegenstrijdige belangen, dividendbeleid, besluitvorming, het functioneren van organen in ruime zin en de aatasting van besluiten. Het wordt genieten.


Docenten

Kid Schwarz | MR. in opleidingen
Kid Schwarz

Prof. mr. Kid Schwarz studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden, en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Blokkering van aandelen’ te Leiden (1986). Hij werkte als onderzoeker op het terrein van de vrijwillige organisaties aan de VU te Amsterdam en was van 1987 tot 2017 hoogleraar Handels- en ondernemingsrecht bij de juridische faculteit van de Universiteit Maastricht. Sinds 2017 is hij hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law te Rotterdam. Hij publiceert op diverse terreinen, maar met name op het gebied van het rechtspersonen- en ondernemingsrecht. Hij is sinds 1993 actief als NAI-arbiter en als ICC-arbitrator en is sinds 2000 tevens actief als mediator. Hij is voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune (Maastricht, Leuven, Utrecht, Amsterdam, Edinburgh, Stellenbosch) en als fellow verbonden aan het Maastrichtse ICGI. Hij is tevens partner bij Baker Tilly Netherlands NV.


Locatie

  • Klassikaal Klassikaal
  • 4 NOvA PO
  • 06-12-2021
  • 13:00 - 17:30 
  • Duiven
  • 295,00
  • Kid Schwarz
  • Inschrijven

Ook interessant voor jou