Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Appélprocesrecht in familiezaken

Appélprocesrecht in familiezaken

Bij familiezaken is doorgaans sprake van een verzoekschriftprocedure. De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. Van welke beschikkingen kan je in appèl, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet jouw beroepschrift of verweerschrift in appèl voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appèl nog worden gewijzigd en wanneer mag een verzoek worden gewijzigd of wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan? Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als je in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

Deze cursus behandelt onder meer de volgende onderwerpen: 

 • wettelijke regeling van appèl in de verzoekschriftprocedure
 • appèlverboden wettelijke regeling van appèl in de verzoekschriftprocedure
 • doorbrekingsgronden
 • appèl van tussen-, eind-, en deelbeschikkingen
 • appèltermijnen
 • schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad
 • het grievenstelsel in de familierechtelijke appèlprocedure
 • de tweeconclusie-regel
 • het wijzigen van een verzoek
 • incidenteel appèl
 • de devolutieve werking
 • kei-procesrecht
 • do’s en dont's, enige tips van de familieraadsheer

De cursist weet na het volgen van deze cursus in appèl de valkuilen te vermijden en komt beslagen ten ijs. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs.


Docenten

Hanneke Ackermans - Wijn | MR. in opleidingen
Hanneke Ackermans - Wijn

Hanneke Ackermans-Wijn is raadsheer bij het Hof ‘s-Hertogenbosch, team familie. Hanneke heeft in Nijmegen Nederlands recht gestudeerd. In 1980 werd zij aan de rechtenfaculteit wetenschappelijk medewerkster staats- en bestuursrecht. In 1989 promoveerde zij bij prof. W.C.L. van der Grinten op “Contracten met de overheid”. In 2000 maakte zij de overstap naar de rechtbank Gelderland, alwaar zij vele jaren werkzaam was als familierechter,- (vanaf 2013- was zij daarnaast tevens  raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam). Sedert begin 2017 is zij raadsheer familierecht bij het Hof ‘s-Hertogenbosch. Hanneke treedt geregeld op als docent familieprocesrecht zowel voor advocaten als rechters.


Locatie

 • Klassikaal Klassikaal
 • 4 NOvA PO
 • 09-09-2021
 • 13:00 - 17:30 
 • Duiven
 • 250,00
 • Hanneke Ackermans - Wijn
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou