Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen Civiel jeugdrecht (8 PO)

Civiel jeugdrecht (8 PO)

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen. De navolgende onderwerpen komen aan bod:

 • Bescherming van minderjarigen
 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht
 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht
 • De rol van gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen

Verder komen nog aan bod de schriftelijke aanwijzing en de geschillenbeslechting ex art. 1:262b BW.


Docenten

Leo Hendriks | MR. in opleidingen
Leo Hendriks

Leo is sinds 2011 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN). Tot slot maakt Leo deel uit van de klachten- en adviescommissie van een GI.

Thomas Frohn | MR. in opleidingen
Thomas Frohn

Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager behandeling kinder- en jeugdpsychiatrie bij MET GGZ. Naast zijn werk binnen de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager behandeling en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid.


Locatie

 • Cursusdatum : 07-12-2021
  Tijd : 08:30 - 18:00

  Van der Valk Hotel Breukelen
  Stationsweg 91
  3621 LK Breukelen

 • Klassikaal Klassikaal
 • 8 NOvA PO
 • 07-12-2021
 • 08:30 - 18:00 
 • Breukelen
 • 450,00
 • Leo Hendriks , Thomas Frohn
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou