Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen EU migratierecht

EU migratierecht

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hierdoor krijgt het EU-migratierecht steeds meer betekenis voor de rechtspositie van burgers en hun familieleden van de Europese Unie en voor derdelanders (zoals bv. gezinsmigranten, langdurig ingezetenen, studenten).

Dit Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van cliënten beïnvloeden, maar vereist ook een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook is kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU.

Tijdens deze cursus wordt de basis van het EU migratierecht door een expert in deze materie samen met u doorgenomen. U krijgt een helder en compleet overzicht van de belangrijkste EU-verdragen en regelingen. Bespreking van de recente nationale rechtspraak en rechtspraak van het Hof van Justitie EU zorgt ervoor dat u na het volgen van deze cursus weer volledig up-to-date bent op het gebied van het EU-migratierecht. De opgedane kennis kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Unieburgerschap
 • Zambrano zaken (gevolgen arrest Chavez)
 • België route
 • Openbare orde in het migratierecht
 • Gezinshereniging: middelenvereiste, inburgering
 • Visa

Deze cursus bestaat uit drie videotutorials van ieder één uur. Onderstaand wordt aangegeven welke onderwerpen er per videotutorial aan bod komen:

 • Deel 1 (presentatie slides 1 t/m 32): 
  • EU-burgers 
   • Verlies nationaliteit
   • Zambrano (20 VWEU)
   • 21 VWEU
   • Richtlijn 2004/38/EG
 • Deel 2 (presentatie slides 33 t/m 69): 
  • EU-burgers 
   • Middelenvereiste
   • Openbare Orde
   • Overig
  • EU migratierecht derdelanders:
   • Associatie-ovk EEG-Turkije
 • Deel 3 (presentatie slides 70 t/m 114): 
  • EU migratierecht derdelanders:
   • Langdurig ingezetenen
   • Gezinshereniging
   • Studenten
   • Visumcode
   • Schengengrenscode

Videotutorial on demand per direct beschikbaar 

Hoe werkt het?

 • Deze online cursus is opgedeeld in drie videotutorials van ieder ongeveer één uur.
 • Deze videotutorials zijn direct beschikbaar en kan je op ieder gewenst moment bekijken. De videotutorials kan je ook in delen bekijken, aangezien je iedere video kunt pauzeren, voor- en achteruitspoelen.
 • Na iedere videotutorial dien je een aantal toetsvragen te beantwoorden (meerkeuzevragen) en als je de vragen met een voldoende hebt beantwoord ontvang je per video 1 PO-punt.

Docenten

Aniel Pahladsingh | MR. in opleidingen
Aniel Pahladsingh

Aniel Pahladsingh is een EU-jurist en  studeerde Nederlands recht aan de universiteit in Leiden en werkte vervolgens in verschillende functies bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND). Sinds 2007 is hij werkzaam als jurist bij de Raad van State. Hij is ambtelijk secretaris van de Commissie recht van de Europese Unie van de Raad met daarbij coördinerende taken op het terrein van het Unierecht, met in begrip van vraagstukken over het EU Handvest en de doorwerking van het Unierecht naar het nationale recht. Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht alwaar hij geschillen beslecht op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht.

In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd geweest bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg als medewerker in het kabinet van de Nederlandse rechter. Ook is hij in 2016 gedetacheerd geweest als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken Europees Recht in het kader van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie. Daar was hij belast met de dossiers asiel, migratie (vrij verkeer van personen) en strafrecht.

In 2017 is Aniel benoemd als plv-lid bij het College voor de Rechten van de Mens en houdt hij zich bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Als auteur van de Engelstalige annotatiebundel ‘The Charter and the Court of Justice of the European Union, Notable Cases from 2016-2018’ is Aniel een expert op het gebied van mensenrechtenbescherming vanuit Europa voor zowel de wetgeving als rechtspraak.

Daarnaast heeft Aniel verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees migratiebeleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten. Over het fenomeen Crimmigration law in the EU heeft hij inmiddels 2 boeken geschreven. Centraal staat de EU migratiecrisis en de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen zoals het inreisverbod en de detentie. Ook beschrijft hij de samensmelting tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht. De boeken zijn op de Amerikaanse en Europese markt beschikbaar in zowel het Engels als Italiaans.

Aniel spreekt zowel in het Nederlands en Engels in binnen-en buitenland. Aniel is redactielid van een aantal juridische vakbladen zoals het Journaal Vreemdelingenrecht, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Crimmigratie & Recht.

 • Online Online
 • 3 NOvA PO
 • Per direct beschikbaar
 • Online
 • 150,00
 • Aniel Pahladsingh
 • Inschrijven

Ook interessant voor jou