De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Inloggen

Evert Verhulp

Functie

Hoogleraar, raadsheer-plaatsvervanger

Werkgever

Universiteit van Amsterdam, gerechtshof Amsterdam

Expertise

Arbeidsrecht

Prof. mr. E. (Evert) Verhulp is Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Hugo Sinzheimerinstituut.

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten heeft hij de functie van raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Verhulp is vanaf 1999 lid van de commissie integriteit rijksoverheid (de klokkenluiderscommissie), van de Locale Advies en Arbitragecommissie, en tal van andere commissies. Verder is hij onafhankelijk lid van de commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de SER. Evert is docent bij cursussen arbeidsrecht.

Cursussen door Evert Verhulp

Concurrentiebeding is akkoord en man en vrouw schudden elkaar de hand. 2 uur

VAR: Actualiteiten (sociaal akkoord) en de doorwerking van het privaatrecht in het arbeidsrecht

Direct beschikbaar
online
2 NOvA PO
Arbeidsrecht
Besloten cursus
Evert Verhulp Besloten cursus