Hoe word je gespreksleider of reviewer?

Vanaf 1 maart 2020 dient elke advocaat te voldoen aan de eisen van de kwaliteitstoetsen. Wat deze precies inhouden kun je lezen in onze andere blog “Wat houden de kwaliteitstoetsen van de NOvA in?”. Zowel intervisie als peer review wordt begeleid door een deskundige die benoemd is als gespreksleider of reviewer door de algemene raad. Voordat iemand gespreksleider of reviewer is moet er een verzoek worden ingediend en moet er aan verschillende eisen worden voldaan. In deze blog zullen wij uiteenzetten wat de vereisten zijn voor het worden van gespreksleider of reviewer.

Wat is een gespreksleider of reviewer?

In art. 2 Beleidsregels deskundigen kwaliteitstoetsen wordt gesproken over de volgende definities:

Gespreksleider: onder dit begrip wordt verstaan een gespreksleider als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Verordening op de advocatuur. In art. 4.3a staat dat een gespreksleider iemand is die is aangewezen als deskundige zoals bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

Reviewer: onder dit begrip wordt verstaan een reviewer als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Verordening op de advocatuur. Art. 4.3a, eerste lid, aanhef en onderdeel b stelt dat een reviewer iemand is die aangewezen als deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

Wat de vereisten zijn voor het worden van een deskundige, en dus gespreksleider of reviewer, wordt hieronder nader toegelicht.

Vereiste voor het worden van gespreksleider of reviewer

In art. 5 van de Beleidsregels deskundigen kwaliteitstoets wordt uitgelegd wanneer een verzoek bij de algemene raad om als gespreksleider of reviewer te worden benoemd niet wordt ingewilligd. Daarvan kan worden afgeleid dat wanneer je wel aan deze vereisten voldoet je verzoek zal worden goedgekeurd. Hieronder zullen wij dan ook per functie uiteenzetten aan welke eisen je moet voldoen.

Gespreksleider

Voor de gespreksleider worden de regels uiteengezet in art. 5 Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen en art. 13c, eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en c.
Het gaat om de volgende vereisten:

 • de gespreksleider moet academisch geschoold zijn;
 • de gespreksleider heeft een cursus gevolg op het gebied van gespreksleiding voor intervisie;
 • deze cursus moet bestaan uit ten minste twee dagdelen en een terugkomstbijeenkomst;
 • deze cursus mag niet langer dan vijf jaar geleden zijn gevolgd zonder in de tussentijd aantoonbare ervaring als gespreksleider te hebben opgedaan; en
 • de gespreksleider heeft zich geregistreerd bij de algemene raad (de wijze waarop dit moet gebeuren wordt verderop in deze blog besproken).
Reviewer

Voor de reviewer worden de regels uiteengezet in art. 5 Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen en art. 13c, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c en d.
Het gaat om de volgende vereisten:

 • de reviewer is meer dan zeven jaar als advocaat werkzaam;
 • de reviewer heeft aantoonbare specifieke deskundigheid op het rechtsgebied waarop de review wordt gegeven. Deze specifieke deskundigheid wordt in art. 6 Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen omschreven als vijf jaar werkervaring als specialist op het bedoelde rechtsgebied;
 • de reviewer heeft een cursus gevolgd op het gebied van peer review;
 • de cursus moet bestaan uit ten minste twee dagdelen en een terugkombijeenkomst;
 • deze cursus mag niet langer dan vijf jaar geleden zijn gevolgd zonder in de tussentijd aantoonbare ervaring als reviewer te hebben opgedaan; en
 • de reviewer heeft zich geregistreerd bij de algemene raad (de wijze waarop dit moet gebeuren wordt verderop in deze blog besproken).

De aanvraag voor het worden van gespreksleider of reviewer

Een aanvraag voor het worden van gespreksleider of reviewer moet worden ingediend bij de algemene raad. De formulieren die hiervoor gebruikt moeten worden kan je vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wanneer je verzoek wordt goedgekeurd kun je voor een periode van ten hoogste vijf jaar worden aangewezen als gespreksleider of reviewer. Wanneer deze periode verloopt, moet je opnieuw een aanvraag tot aanwijzing als deskundige, zoals in art. 4 Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen, indienen.

 

Wil je meer lezen over de kwaliteitstoetsen kijk dan bij onze andere twee blogs over dit onderwerp:
Wat houden de kwaliteitstoetsen van de NOvA in?
Wat je allemaal moet weten over de kwaliteitstoetsen

 

Nog meer blogs lezen? Klik hier om terug te gaan naar het blog overzicht