Wat je allemaal moet weten over de kwaliteitstoetsen van de NOvA

Vanaf 1 maart 2020 wordt het een verplichting voor advocaten vanuit de Orde om jaarlijks aan een vorm van gestructureerde feedback deel te nemen. Wat zijn nou de belangrijkste weetjes omtrent deze nieuwe regelgeving? Na het lezen van dit artikel ben je klaar voor de nieuwe kwaliteitstoetsen.

Ingang van de kwaliteitstoetsen

Vanaf 1 maart 2020 moet elke advocaat die, al dan niet onderbroken, drie jaar of langer op het tableau staat ingeschreven voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Er geldt geen pro rata regeling, je hebt van 1 maart tot 31 december de tijd om aan de vereisten vanuit van de kwaliteitstoetsen te voldoen voor het jaar 2020. Wanneer je optreedt als reviewer of gespreksleider* betekent dit niet dat je voldoet aan je eigen verplichting om deel te nemen aan een vorm van de kwaliteitstoetsen. Je zal alsnog zelf moeten deelnemen aan een van de vormen van gestructureerde feedback.

Waaruit bestaan de kwaliteitstoetsen?

De kwaliteitstoetsen bestaan uit verplichte deelname aan één van de drie soorten gestructureerde feedback. Deze drie soorten zijn intervisie, peer review en gestructureerd intercollegiaal overleg. Voor meer informatie hierover en een kort overzicht van de verschillende eisen per kwaliteitstoets kan je in onze andere blog “Wat houden de kwaliteitstoetsen in voor jou?” lezen.

Zijn de verschillende kwaliteitstoetsen te combineren?

Je mag de verschillende kwaliteitstoetsen combineren. Zolang er maar voor één van de drie vormen is voldaan aan het vereiste van de minimale uren. Je moet dus minimaal acht uur aan intervisie besprekingen hebben bijgewoond, vier uur peer review hebben gehad of acht uur aan intercollegiaal overleg hebben deelgenomen. Wanneer je aan een van deze minimale uren eisen hebt voldaan, mag je wel een van de andere vormen van kwaliteitstoetsen volgen voor minder dan het minimale aantal uren.

Het aantal punten dat behaald kan worden met gestructureerde feedback

In art. 4.4 Verordening op de Advocatuur wordt vermeld dat voor intervisie en peer review niet-juridische opleidingspunten behaald kunnen worden. De advocaat die deelneemt aan een van deze twee vormen van gestructureerde feedback krijgt voor ieder heel uur één niet-juridisch opleidingspunt. Deze zijn voor zowel intervisie als peer review maximaal vier punten per jaar. Wanneer aan beide vormen van gestructureerde feedback wordt deelgenomen kunnen punten voor beide vormen worden opgevoerd, hier blijft een maximum van vier punten per vorm gelden. Let wel op dat je voor een van beide vormen moet voldoen aan de minimale uren eis per jaar.

De reviewer en de gespreksleider krijgen ook voor ieder heel uur dat intervisie of peer review wordt gegeven één niet-juridisch opleidingspunt. Hiervoor geldt een maximum van vier niet-juridische opleidingspunten per jaar. Ze mogen ook aan hun eigen deelname nog punten toekennen, hiervoor geldt ook het maximum zoals hiervoor is aangegeven.

 

* Zowel een reviewer als een gespreksleider is een deskundige die is benoemd door de algemene raad op grond van art. 26 Advocatenwet.

 

Wil je meer lezen over de kwaliteitstoetsen kijk dan bij onze andere twee blogs over dit onderwerp:
Wat houden de kwaliteitstoetsen van de NOvA in
Hoe word je gespreksleider of reviewer?

 

Nog meer blogs lezen? Klik hier om terug te gaan naar het blog overzicht