De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Vrouw die aan haar hoofd voelt en achter een bureau met laptop zit en notitieblok. Vrouw zit op een flexibele werkplek op kantoor

Omgaan met de zieke werknemer: juridisch of alternatief?

Problematiek rondom de zieke werknemer vormt een veelvoorkomend onderwerp in de arbeidsrechtpraktijk. Met de Wet Verbetering Poortwachter zijn wettelijke kaders ontwikkeld waaraan werkgever en werknemer zich bij ziekteverzuim moeten houden. Ook biedt boek 7.10 BW een breed scala aan regels omtrent sanctionering van overtreding van deze regels.

Tijdens deze cursus komen de juridische kaders en de praktische invulling daarvan uitvoerig aan de orde, inclusief de (on)mogelijkheden om in ultimo tot ontslag van een zieke werknemer over te gaan. Mr.dr. Pascal Kruit zal hierin inzicht geven, inclusief allerhande praktische tips & tricks.

De docenten presenteren echter ook een andere manier van omgaan met ziekteverzuim. Vanuit de gedachte 'voorkomen is beter dan genezen' en 'verbinding zoeken is beter dan escaleren' zal erkend mediator en prediaton® expert mr. Charlotte te Pas andere inzichten verschaffen hoe - buiten de juridische kaders om - met zieke werknemers en (eventuele bijhorende) conflicten kan worden omgegaan. Zij presenteert tips aan gesprekstechnieken en handige praktische handreikingen hoe ziekteverzuim kan worden voorkomen en re-integratie kan worden bespoedigd, zulks met bewezen effect. Verschillende fases passeren de revue. Door toepassing hiervan zullen compleet nieuwe inzichten worden verworven. Inzichten die nieuwe kennis meegeven en oplossingen die draagvlak kennen. Een win-winsituatie.

Kortom, een cursus met twee gezichten waarin verschillende stijlen van aanpak van problematiek rondom zieke werknemers aan jou worden gepresenteerd.

Een lunch is inbegrepen bij deze cursus.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs! 

Cursusdata