De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Privacy statement

Privacy statement

MR. in opleidingen, gevestigd te Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij begrijpen dat je jouw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen en daarom gaann wij zorgvuldig om met deze informatie. MR. in opleidingen heeft deze gegevens nodig om je goed van dienst te zijn en houdt zich hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MR. in opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of jouw werkgever deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens van het kantooradres en het postadres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegeven feedback over de gevolgde cursus en overige informatie die je ons geeft.

 • Persoonsgegevens in het kader van scholing, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en/of je de cursus (met een goed gevolg) hebt afgerond.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mrinopleidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MR. in opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname(s) aan de door jou gekozen cursus(en)

 • Verzorging van de door jou gekozen cursus(sen)

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • MR. in opleidingen analyseert uw gedrag op de website om daarmee haar website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Jou de door jou opgevraagde documenten/inlichtingen (zoals een certificaat) te kunnen verstrekken.

 • Te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs voor de advocatuur

Verdere toelichting

 • MR. in opleidingen anonimiseert de persoonsgegevens die wij gebruiken voor analyses. In onze analyses ben jij daarom onherkenbaar.

 • MR. in opleidingen kan jouw gegevens beschikbaar stellen aan de Nederlandse Orde van Advocaten. MR. in opleidingen is verplicht om de NOvA soms inzage te geven in persoonsgegevens, maar beperkt dit altijd tot een minimum en alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is.

 • MR. in opleidingen werkt samen met externe dienstverleners zoals docenten. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van de door gevolgde of te gaan volgen cursus. Zij mogen jou niet voor andere doeleinden benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. We voegen jouw e-mailadres allen toe aan het mailingbestand als je hiervoor toestemming geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Geautomatiseerde besluitvorming

MR. in opleidingen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MR. in opleidingen) tussen zit. MR. in opleidingen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Google Analytics

 • Mailchimp

 • Hotjar

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MR. in opleidingen bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

 • 2 jaar geldend vanaf het laatste gebruik van onze diensten of dat u met ons in contact bent getreden. Dit betekent dus ook dat wij na 2 jaar geen certificaten meer kunnen terughalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren. Als je een account hebt bij MR. in opleidingen, dan kun je in jouw account jouw gegevens inzien. Als je geen account bij ons hebt, dan kun je ons altijd een mail sturen en zullen wij alle gegevens die wij van jou hebben aan je verstrekken. Je kunt de persoonsgegevens altijd (laten) aanpassen.

Daarnaast kun je MR. in opleidingen vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Je kunt MR. in opleidingen verzoeken al jouw certificaten toe te sturen, alvorens we de persoonsgegevens verwijderen.

Wil je één van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op. MR. in opleidingen reageert op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert MR. in opleidingen eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer MR. in opleidingen volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zullen wij je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment MR. in opleidingen jouw gegevens wel kan verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MR. in opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht geven wij aan dat zij dienen te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MR. in opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mrinopleidingen.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MR. in opleidingen maakt op zijn website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Hierdoor maakt MR. in opleidingen gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie instellingen aanpassen

Je kunt je bowser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op jouw computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren, maar dan kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertentiecookies wel op dat deze uitschakeling in een cookie wordt opgeslagen op jouw computer. Zodra je via je browser alle cookies uitschakelt, kan MR. in opleidingen niet controleren of je je hebt afgemeld.

Werking functionele cookies

MR. in opleidingen gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat MR. in opleidingen snel de juiste informatie toont wanneer je op onze website bent. Functionele cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die MR. in opleidingen gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
  De cookiemelding-cookie onthoudt of jouw computer wel of geen advertentiecookies accepteert. Zo onthoudt de cookie jouw voorkeur en verschijnt de melding niet meerdere keren.

 • Inloggen-cookie
  Dankzij de inloggen-cookie kun je inloggen op onze website.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt MR. in opleidingen om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht, via welke pagina bezoekers het meest op de website terecht komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen op jouw computer te staan. Omdat deze informatie geanonimiseerd is, hoef je hiervoor geen toestemming te geven.

Analytische cookies dir MR. in opleidingen gebruikt

 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie je binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe MR. in opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Hotjar-cookie
  Het Hotjar-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kunnen wij de website ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe MR. in opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geeft MR. in opleidingen derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op onze website te plaatsen. De informatie uit deze advertentiecookies helpt ons om jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties te kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben.

Advertentiecookies die MR. in opleidingen gebruikt

 • Facebook-cookie
  Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt, zodat MR. in opleidingen (na acceptatie van advertentiecookies) je op Facebook advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan MR. in opleidingen hiermee zien dat je via een Facebook advertentie op onze website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe MR. in opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • Google analytics-cookie
  Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt MR. in opleidingen voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar je iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement MR. in opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

 • LinkedIn-cookie
  Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat MR. in opleidingen (na acceptatie van advertentiecookies) je op LinkedIn advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan MR. in opleidingen hiermee zien dat je via een LinkedIn-advertentie op onze website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe MR. in opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

MR. in opleidingen
Kamerlingh Onnesstraat 5b
6603 AX Wijchen

024 - 420 024 7

info@mrinopleidingen.nl
www.mrinopleidingen.nl

Leon Pollaert is de functionaris gegevensbescherming van MR. in opleidingen. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.