024 - 420 0247 info@mrinopleidingen.nl
Selecteer een pagina

Pragmatische cursussen op elk rechtsgebied

Gegeven door enthousiaste docenten op academisch niveau

Heeft u een tip voor ons op het gebied van onderwerpen en/of docenten. Laat het ons weten en wij gaan de cursus voor u organiseren!

Neem direct contact met ons op

 

 

×

Nieuwe cursist

hellooooo
5

Cursus Actualiteiten Slachtofferzaken

In deze, op de praktijk gerichte, cursus zullen de docenten aan de hand van casussen de ontwikkelingen en actuele wetgeving en jurisprudentie op het gebied van slachtoffers en hun rechten in het strafproces met u doornemen. Aan bod komen onderwerpen als het recht op stukken, spreekrecht, de vordering benadeelde partij (materiële en immateriële schade) en de artikel 12 Sv procedure.

mr. F.W. (Floor) Oehlen
mr. P.G.J.M. (Phil) Boonen
5 NOvA PO
31-10-2019
320,-
10.00 - 16.30
Den Bosch
4

Actualiteiten Arbeidsrecht: End of year update 2019

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van arbeidsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

Prof. dr. mr. A.R. (Ruben) Houweling
4 NOvA PO
05-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd? Elke overeenkomst is immers een ‘momentopname’: gedurende de looptijd ontstaat vaak behoefte aan een andere contractinhoud of zelfs een wijziging van het contract met terugwerkende kracht. Op grond van de wet en recente jurisprudentie bestaat een palet aan mogelijkheden tot aanpassing en aantasting van overeenkomsten - zowel buiten rechte als in rechte.

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
6 NOvA PO
07-11-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Actualiteiten Civiel Jeugdrecht

In vier uur tijd neemt mr. Annette van Riemsdijk u mee door de meest belangwekkende thema’s binnen het civiele jeugdrecht. Recente jurisprudentie en wet- en regelgeving zullen aan bod komen tijdens deze cursus. De cursus zal een pragmatische invalshoek hebben, waardoor u dus naar huis gaat met praktische tips en tricks.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
4 NOvA PO
12-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Het overwinnen van onzeker causaal verband

Leer recente technieken om onzeker causaal verband te overwinnen! Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van recente jurisprudentie (HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483 (Tennet/ABB).

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
4 NOvA PO
14-11-2019
250,-
14.00 - 18.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten Arbeidsrecht: End of year update 2019

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van arbeidsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt prof.mr.dr. A.R. (Ruben) Houweling u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

Prof. dr. mr. A.R. (Ruben) Houweling
4 NOvA PO
19-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Alphen aan den Rijn
4

Actualiteiten Participatiewet en WMO

Tijdens de cursus komen recente ontwikkelingen over de wetgeving en de nieuwste jurisprudentie aan de orde. Met betrekking tot de Participatiewet gaat het om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke boete, kostendelersnorm, het woonplaatsbegrip, wederzijdse zorg, middelen en de inlichtingenplicht. Ten aanzien van de WMO komen actuele thema’s aan bod zoals de wijze van indiceren bij huishoudelijke hulp, begeleiding en beschermd wonen en uiteraard jurisprudentie over het persoonsgebonden budget.

mr. B.J.M. (Bernard) de Leest
4 NOvA PO
21-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van ondernemingsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt mr. Remco Bijlsma u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
25-11-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Verbindend procederen in familiezaken

Nog veel te vaak komt het voor dat familiezaken in een rechtszaak moeten worden uitgevochten, zoals (v)echtscheidingen, alimentaties, adopties, omgangsregelingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingen en gedwongen opnames. Niet alleen kinderen ervaren daar last van, maar ook op de rest van de familie en de leefomgeving heeft een familiezaak een impact. Het is dan ook niet vreemd dat er vorig jaar in het regeerakkoord is opgenomen dat er een landelijk beleid moet komen om pro-actief te de-escaleren in complexe scheidingszaken, zowel bij de rechter als ook in de voorfase.

mr. F. (Frank) Oelmeijer
Ir. Marina C. Wielders
6 NOvA PO
26-11-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Amersfoort
6

Piketcursus strafrecht

De ervaren strafrechtadvocaat Theo Boumans doorloopt het hele piket-traject alsmede de daarop volgende voorlopige hechtenis en reikt de nodige handvatten aan waarbij zowel onervaren als ervaren (piket)advocaten kunnen leren van de gedegen kennis en praktijkervaring. Allerlei aspecten, ook niet juridische, komen aan de orde. Zo komen onderwerpen wat te doen met een kwetsbare verdachte aan de orde. Maar ook: hoe om te gaan met zwijgrecht, een ‘bevel beperkingen’, wat zijn ‘ernstige bezwaren’, wanneer vraag je schorsing aan (en wanneer niet), wat kan de verdachte (in dit stadium) van de raadsman verwachten en nog veel meer.

mr. Theo Boumans
6 NOvA PO
28-11-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
4

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van ondernemingsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt mr. Remco Bijlsma u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
02-12-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Verdieping en actualiteiten alimentatierecht en -rekenen (bruto)

Deze cursus is goedgekeurd voor 6 MfN-punten naast de 6 PO-punten. Wij zijn bijzonder verheugd dat we mr. Agnes van Wieren hebben weten te strikken voor de cursus alimentatierecht en -rekenen. Wilt u uw kennis omtrent alimentatierecht en -rekenen een update geven en/of u hierin verdiepen? Dan is deze cursus wat u zoekt. Het betreft een actieve cursus met veel mogelijkheden voor interactie.

mr. A.R. (Agnes) van Wieren
6 NOvA PO
03-12-2019
395,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Opfriscursus Erfrecht

Het erfrecht is een weerbarstig rechtsgebied, zeker voor diegenen die hier niet dagelijks mee te maken hebben. Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) loopt met u door de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. Tijdens deze praktische verdiepingscursus krijgt u handvatten om te kunnen adviseren bij nalatenschappen en eigendomsovergang van de ene naar de andere generatie. In deze cursus krijgt u inzicht in de (on-) wenselijkheid van de toepasselijkheid van het versterferfrecht en/of het opstellen van het testament als de afwikkeling ervan. Hoe contracteert u in het erfrecht? U krijgt diverse scenario’s en handvatten om het geleerde efficiënt in uw praktijk toe te passen.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
4 NOvA PO
03-12-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Verbindend procederen in familiezaken

Nog veel te vaak komt het voor dat familiezaken in een rechtszaak moeten worden uitgevochten, zoals (v)echtscheidingen, alimentaties, adopties, omgangsregelingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingen en gedwongen opnames. Niet alleen kinderen ervaren daar last van, maar ook op de rest van de familie en de leefomgeving heeft een familiezaak een impact. Het is dan ook niet vreemd dat er vorig jaar in het regeerakkoord is opgenomen dat er een landelijk beleid moet komen om pro-actief te de-escaleren in complexe scheidingszaken, zowel bij de rechter als ook in de voorfase.

mr. F. (Frank) Oelmeijer
Ir. Marina C. Wielders
6 NOvA PO
03-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Schadeberekening en schadevergoeding en alternatieve wegen naar compensatie

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat.

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
6 NOvA PO
09-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten Huurrecht: Woon- en bedrijfsruimte

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Krantenkoppen over middenhuur, het faillissement van Cool Cat, uit de hand gelopen renovaties en woonfraude geven aan dat het huurrecht middenin de belangstelling staat. Recente wetgeving en intensievere beoordeling door de rechter maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.

mr. E.P.W. (Elout) Korevaar
6 NOvA PO
09-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Amersfoort
6

Recente jurisprudentie en ontwikkelingen formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Het is ons wederom gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar extreem hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Het begrip recent kreeg invulling doordat diverse belangwekkende arresten gewezen in dezelfde week als de cursus nog besproken werden.

mr. H.E.G. (Henk) Peters
6 NOvA PO
10-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Amsterdam-Amstel
6

Actualiteiten Bestuursrecht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op de actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

mr. S. (Sander) Lely
6 NOvA PO
10-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht met u besproken. Aan de orde komen onderwerpen als: de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en de veranderende (omstreden) regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020). Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
6 NOvA PO
11-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Recente jurisprudentie en ontwikkelingen formeel (Sv) en materieel strafrecht (Sr)

Het is ons wederom gelukt om mr. Henk Peters, officier van justitie, te “strikken” voor deze cursus. De cursus werd vorig jaar extreem hoog gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 9,1. Het begrip recent kreeg invulling doordat diverse belangwekkende arresten gewezen in dezelfde week als de cursus nog besproken werden.

mr. H.E.G. (Henk) Peters
6 NOvA PO
12-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze praktijkgerichte cursus zullen actuele ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht uit 2018 en 2019 worden besproken.

mr. E. (Ed) van der Hoeden
6 NOvA PO
12-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Breukelen
6

Actualiteiten Bestuursrecht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op de actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

mr. S. (Sander) Lely
6 NOvA PO
12-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
4

Actualiteiten Arbeidsrecht end of year update 2019

Aan het einde van het jaar alle relevante ontwikkelingen en uitspraken op het terrein van arbeidsrecht updaten? Dan is deze cursus iets voor u. In vier uur tijd neemt mr. Remco Bijlsma u mee door de meest belangwekkende jurisprudentie en wet- en regelgeving. Naast verdieping en analyses, zal hij ook praktische tips en tricks meegeven.

mr. Remco Bijlsma
4 NOvA PO
16-12-2019
250,-
13.00 - 17.30 uur
Roermond
6

Processtukken schrijven: methode en technieken

Stuur het rechterlijk oordeel met effectieve processtukken! Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt ingericht. Deze cursus beoogt in die leemte te voorzien. De methoden en technieken van het schrijven van processtukken worden in kaart gebracht en aan de hand van praktische oefeningen en een geanonimiseerd procesdossier inzichtelijk gemaakt. De cursus geeft aldus systematisch inzicht in de know how van het schrijven van processtukken waaraan ook de ervaren procesadvocaat tal van nuttige tips zal kunnen ontlenen.

mr. dr. L. (Luuk) Reurich
6 NOvA PO
17-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Eindhoven
6

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

In deze praktijkgerichte cursus zullen actuele ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht uit 2018 en 2019 worden besproken.

mr. E. (Ed) van der Hoeden
6 NOvA PO
17-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
6

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Tijdens deze verdiepingscursus worden het actuele personen en familierecht, in het bijzonder het scheidingsrecht met u besproken. Aan de orde komen onderwerpen als: de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en de veranderende (omstreden) regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020). Mr. Annette van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt op een praktische manier de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen. De cursus heeft een interactief karakter.

mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk
6 NOvA PO
19-12-2019
375,-
10.00 - 17.30 uur
Arnhem
5

Advocatuur en ethiek

Als advocaat of jurist ben je snel geneigd normen vanuit een juridisch kader te beschouwen. Logisch, dat ben je gewend en de tuchtrechter toetst er aan. Ethiek vereist een andere blik, een beoordeling vanuit ethische waarden. Je standpunt kunnen bepalen op basis van ethische theorieën. Op basis van ‘praktische wijsheid’ kunnen handelen. En dat gaat een stuk verder dan alleen maar het stellen van de vaak als moralistisch ervaren vraag: wat is ethisch?

mr. E.W.J. (Edwin) van Dijk
5 NOvA PO
19-12-2019
320,-
11.00 - 17.15 uur
Breukelen