De cursusaanbieder voor
de juridische professional
advocaat of mediator maakt notities bij scheiden

Online cursus actualiteiten personen- en familierecht - opgenomen november 2022

Deze cursus is een opname van een klassikale cursus van november 2022.

Crisistijden hebben een impact op de personen- en familierechtpraktijk. Gezinssystemen staan bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende leefomstandigheden, inzichten en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en raadsheer plv) neemt met jou de onderwerpen door waarmee je te maken kan krijgen in 2022. Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden actuele ins en outs rondom het personen- en familierecht besproken. Als eerste komt het relatievermogensrecht aan de orde, waaronder samenleversperikelen, de eerste ervaringen met het huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 en huwelijkse voorwaarden. Hoe wordt omgegaan met voorhuwelijks vermogen en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift zonder dat de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft gemaakt? De wet kent vele hersenbrekers. Zo geeft het nieuwe art.1:96a BW een regeling voor het geval een onderneming voorhuwelijks vermogen is. De echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke vergoeding er in de praktijk uit? Vervolgens komen de ontwikkelingen rondom partneralimentatie aan de orde. Gekeken wordt naar de ontwikkelingen in het alimentatierecht vanaf 2020. Wat moet je doen als de draagkracht van een alimentatieplichtige op dit moment de alimentatiebetaling niet mogelijk maakt? Hoe moet je omgaan met de veranderende regelgeving rondom partneralimentatie? Door het volgen van deze cursus kan jij jouw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren. 

Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht en kan je de opgedane kennis direct toepassen tijdens jouw werkzaamheden en methodisch hanteren 

De volgende topics komen ook aan bod: 

  • Kinderen, waaronder omgang en Corona;

  • echtelijke woning;

  • pensioenverevening;

  • familieprocesrecht.

Voor wie?
Ben je als advocaat of juridische professional werkzaam binnen het personen- en familierecht? Met deze cursus actualiteiten personen- en familierecht is je kennis weer helemaal actueel en up-to-date. Door het volgen van deze cursus personen- en familierecht, behaal je 6 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOva. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!