Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen

Filters:
Online/

VAR: Actualiteiten arbeidsrecht

In deze cursus gaat prof.mr.dr. Ruben Houweling in op de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Deze cursus is opgenomen in november 2020.    Deze cursus is alleen besch...
Ruben Houweling
Ruben Houweling
 • 3 NOvA PO
 • 0,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Videotutorial: Strafrecht

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt u bijgepraat over de diverse leerstukken in het materiële en formele strafrecht, over onderwerpen zoals medeplegen, diverse bijzondere delict...
Sylvia Taalman
Sylvia Taalman
 • 4 NOvA PO
 • 200,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Videotutorial: Sociaal Zekerheidsrecht, de WIA

Deze cursus is erop gericht meer verdiepende kennis op te doen rondom het sociale zekerheidsrecht en meer specifiek rondom de WIA. De cursus behandelt de stand van zaken in de 'WIA praktijk', ...
Linda Meys
Linda Meys
 • 2 NOvA PO
 • 100,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Videotutorial: Huurovereenkomsten opstellen en beoordelen

Het opstellen van een huurovereenkomst lijkt voor een advocaat huurrecht gesneden koek. Even het juiste ROZ-model pakken, invullen, knippen en plakken van de afwijkingen die vorige keer gebruikt zijn ...
Elout Korevaar
Elout Korevaar
 • 2 NOvA PO
 • 100,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Videotutorial: Beëindigen huurovereenkomsten

Beëindiging van huur kan complex zijn. Allereerst moet het toepasselijke huurregime worden vastgesteld. Vervolgens moet onderzocht worden of de voorgenomen reden voor opzegging onder een wettelij...
Elout Korevaar
Elout Korevaar
 • 2 NOvA PO
 • 100,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Actualiteiten Inreisverbod 2021

Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te l...
Aniel Pahladsingh
Aniel Pahladsingh
 • 2 NOvA PO
 • 100,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Videotutorial: Processtukken schrijven: methoden en technieken (2021)

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van de procesadvocaat is, zijn er nauwelijks beschouwingen of trainingen die inzicht bieden in de vraag hoe een processtuk optimaal wordt inger...
Luuk Reurich
Luuk Reurich
 • 3 NOvA PO
 • 150,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

EU migratierecht 2021

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hierdoor krijgt het EU-migratierecht steeds meer betekenis voor de rechtspositie van burgers e...
Aniel Pahladsingh
Aniel Pahladsingh
 • 3 NOvA PO
 • 150,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

Videotutorial: Schadeberekening en schadevergoeding en alternatieve wegen naar compensatie (2021)

Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.   Videotutor...
Luuk Reurich
Luuk Reurich
 • 4 NOvA PO
 • 200,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar
Online/

VAR: De kwalificatie van de arbeidsrelatie anno 2021

Wat betekent het arrest X/Gemeente Amsterdam van 6 november 2020 voor de beantwoording van de kwalificatievraag? Bestaat er nog ruimte voor het meewegen van de partijbedoeling? Wat is de stand van zak...
Samiha Said
Samiha Said
 • 2 NOvA PO
 • 0,00
 • Online
 • ";
 • Per direct beschikbaar