Cursussen | MR. in opleidingen

Cursussen

Filters:
Klassikaal/

Ethiek en advocatuur - 5 PO

Kan ik die cliënt nu wel of niet bijstaan? Mag ik die datum weglakken? Is dat ethisch, beslag leggen vlak voor kerst? In het digitaal toegestuurde concept staan allemaal verborgen data; mag ik di...
Edwin van Dijk
Edwin van Dijk
 • 5 NOvA PO
 • 10:00 - 16:30
 • 09-12-2021
 • Amersfoort
 • 320,00
Klassikaal/

Actualiteiten letselschade (Eindhoven)

Een goede behandeling van personenschade zaken is cruciaal. In deze cursus wordt stil gestaan bij de beginselen van de behandeling van letselschadezaken. Wat zijn de do’s en vooral de dont&rsquo...
Veeru Mewa
Veeru Mewa
 • 6 NOvA PO
 • 10:00 - 17:30
 • 13-12-2021
 • Eindhoven
 • 375,00
Klassikaal/

Actualiteiten huurrecht woon- en bedrijfsruimte

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17,5 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontw...
Elout Korevaar
Elout Korevaar
 • 6 NOvA PO
 • 10:00 - 17:30
 • 14-12-2021
 • Amersfoort
 • 375,00
Klassikaal/

Civiel jeugdrecht (4 PO)

Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. ...
Leo Hendriks
Leo Hendriks
 • 4 NOvA PO
 • 12:00 - 16:30
 • 16-12-2021
 • Arnhem
 • 250,00
Klassikaal/

Actualiteiten en verdieping WIA

Deze cursus is erop gericht meer verdiepende kennis op te doen rondom het sociale zekerheidsrecht en meer specifiek rondom de Wia. De cursus behandelt de stand van zaken in de 'WIA praktijk', ...
Linda Meys
Linda Meys
 • 6 NOvA PO
 • 10:00 - 17:30
 • 21-12-2021
 • Ridderkerk
 • 375,00
Klassikaal/

Actualiteiten Personenvennootschappen

In deze cursus zal uitbundig worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen rondom Personenvennootschappen, waarbij naast deze rechtsvormen aandacht zal worden besteed aan gerelateerde contractuele- goe...
Kid Schwarz
Kid Schwarz
 • 4 NOvA PO
 • 13:00 - 17:30
 • 16-05-2022
 • Locatie volgt
 • 295,00
Klassikaal/

Verdieping kinderalimentatie   

Tijdens de cursus zullen diverse onderwerpen over kinderalimentatie aan de orde komen. Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng en/of vragen. Niet alleen zal er worden gerekend, maar ook de theorie ve...
Agnes van Wieren
Agnes van Wieren
 • 6 NOvA PO
 • 10:00 - 17:30
 • 21-06-2022
 • Locatie volgt
 • 425,00