Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden MR. in opleidingen

Annulering

 • Tot vier werkdagen¹ voor aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Annuleren kan schriftelijk via onderstaand adres of stuur een email naar info@mrinopleidingen.nl.
 • In geval van annulering binnen vier werkdagen voor aanvang van de cursus ben je het volledige
  cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats zonder bijkomende
  kosten door een vervanger worden ingenomen.

Betaling

 • De cursusprijs dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. In geval van niet tijdige betaling
  van de cursusprijs ontvang je een herinnering. Vanaf de tweede herinnering zullen
  er administratiekosten in rekening gebracht worden van EUR 25,00 exclusief btw boven op het
  gefactureerde bedrag.
 • In het geval de werkgever voor betaling van het deelnemersgeld zorg draagt maar in gebreke
  blijft, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

Algemeen

 • MR. in opleidingen behoudt het recht om programmaonderdelen en/of docenten te wijzigen.

Klachtenregeling
Wij streven er naar de beste kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt
over een gevolgde opleiding of cursus.

Een klacht indienen kan door contact op te nemen met MR. in opleidingen via onderstaande gegevens. Om je klacht in behandeling te kunnen nemen dient deze duidelijk te zijn omschreven met vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Na ontvangst van de klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om de klacht te bespreken. Wij streven er naar de klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.

NB: de klacht dient binnen 14 dagen nadat de betreffende opleiding heeft plaatsgevonden door organisator “MR. in opleidingen” ontvangen te zijn. Na afloop van deze termijn gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cursus die organisator “MR. in opleidingen” heeft geleverd. Bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting in stand.

Voor vragen en/of opmerking kun je contact met ons opnemen.

MR. in opleidingen
Lierstraat 35
6544 XH Nijmegen

Tel: 024 – 420 0247
Email: info@mrinopleidingen.nl

¹ Werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag