De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Concurrentiebeding is akkoord en man en vrouw schudden elkaar de hand.

Online cursus Concurrentiebeding

Een van de meest voorkomende bepalingen in een arbeidsovereenkomst is het (non-)concurrentiebeding. In deze cursus wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor een rechtsgeldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd. Achtereenvolgens worden Philips/Oostendorp, Brabant/Van Uffelen en AMV-arresten behandeld. Ook wordt stilgestaan bij de belangenafweging, de billijke vergoeding, de (matiging van de) concurrentiebedingboete en onrechtmatige concurrentie. 

Topics in de cursus:

  • Voorwaarden rechtsgeldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

  • Belangrijke arresten worden behandeld

  • Belangenafweging

  • Billijke vergoeding

  • Concurrentiebedingboete

  • Onrechtmatige concurrentie

Voor wie?

De cursus concurrentiebeding is ideaal voor advocaten en juristen. Als juridische professional is deze cursus arbeidsrecht de beste manier om snel je kennis te updaten. Als advocaat behaal je met deze cursus 1 PO-punt in het kader van een officieel erkende opleiding advocatuur van de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!