De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Jonge dame met hoofddoep zit langs en plas water in een vluchtelingenkamp

Online cursus asiel- en vluchtelingenrecht 2022

Deze cursus is opgenomen in oktober 2022.

Wanneer wordt een asielzoeker als vluchteling erkend? En welke omstandigheden leiden tot afwijzing van een asielaanvraag? Wat is de Dublinverordening eigenlijk? In deze cursus krijg je een introductie op hoofdlijnen in de meest relevante aspecten van het asielrecht: de toelatings- en weigeringsgronden, de asielprocedure en het rechterlijke toetsingskader. Aan de orde komen de nationale en internationale bronnen van het vluchtelingenrecht en de omzetting daarvan in de Nederlandse Vreemdelingenwet 2000. Daarnaast komen specifieke aspecten van de asielprocedure binnen de vreemdelingenrechtelijke procedure aan de orde, waaronder de herhaalde aanvraag en de rechterlijke toetsing in beroep en hoger beroep. Tot slot worden ook de reguliere verleningsgronden kort aangestipt die de IND ambtshalve toetst bij een eerste asielaanvraag.

Topics in deze cursus:

 • de bronnen in het vluchtelingen- en vreemdelingenrecht;

 • de gronden voor asiel benoemen;

 • de wijze van toetsing, de afwijzingsgronden en de gevolgen hiervan;

 • de vereisten aan een herhaalde asielaanvraag;

 • het recht op opvang;

 • de Dublinverordening en uitvoeringsovereenkomst;

 • artikel 64 van de Vw 2000 (Medische noodsituatie en toegankelijkheid);

 • hoger beroep.

Voor wie?

Ben je werkzaam binnen het asiel- en vluchtelingenrecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus afvalligheid, bekering en seksuele gerichtheid als asielmotief ben jij weer helemaal op de hoogte van de laatste trends en jurisprudentie voor dit soort asielaanvragen. Door het volgen van deze cursus asiel- en vluchtelingenrecht behaal je 3 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!