De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Rekenmachine met pen en cijfertabel

Van belastingplichtige tot verdachte

Niemand zit te wachten op een blauwe envelop. Immers, de kans dat de inhoud ervan positief is, is bijkans gelijk aan de kans dat je de loterij wint.

Ondanks bovenstaande probeert iedere ondernemer en diens adviseurs om het te betalen bedrag zoveel mogelijk te drukken. Echter, hoever kunnen we hierin gaan en nog belangrijker waar ligt de grens tussen “creatief boekhouden” en strafbaar handelen. Het vaststellen van deze grens is essentieel. Immers, voorafgaand aan deze grens geldt artikel 47 van de Algemene wet Rijksbelastingen (AWR). Deze bepaling schrijft voor dat eenieder gehouden is desgevraagd aan de inspecteur gegevens en inlichtingen te verstrekken en boeken en bescheiden en andere gegevensdragers beschikbaar te stellen. Belastingplichtige moet dus actief (vragen beantwoorden) en passief (gegevens, boeken en bescheiden ter inzage geven) aan dat onderzoek meewerken.

 Deze plicht vervalt echter wanneer de belastingplichtige voormelde grens is overschreden, althans daarvan verdacht wordt. Dan geldt, zelfs voor de Belastingdienst, dat niemand hoeft mee te werken aan diens eigen veroordeling.

Wat is nu de grens tussen belastingplichtig en verdachte (heffing en boeterecht/ opsporing) en welke rechten en plichten brengt dat voor partijen mee? Hoe zit het met bewijs?

In twee dagdelen behandelen we interactief de theorie over dit onderwerp en gaan we met een casus aan de slag.

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor advocaten die werkzaam zijn in het belastingrecht en, zowel als het strafrecht. Door middel van deze cursus belastingrecht verkrijg je meer kennis en informatie over eerder genoemde aspecten. Als advocaat behaal je 8 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!