De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Webinar effectief procederen in hoger beroep

Deze cursus wordt gefaciliteerd via ZOOM.

Het hoger beroep is een voorzetting van de procedure in eerste aanleg, maar heeft een geheel eigen karakter. De procedure wordt beheerst door een fijnmazig geheel aan regels, dat met name in de jurisprudentie van de Hoge Raad tot ontwikkeling is gekomen. Doel van deze cursus is om inzicht te krijgen in het systeem dat achter deze regels schuil gaat, zodat ze effectief kunnen worden ingezet en de kansen om het beoogde resultaat in hoger beroep te bereiken worden vergroot. Onderwerpen die aan de orde komen zijn, onder meer:

 • appellabiliteit;

 • partijperikelen;

 • grievenstelsel en devolutieve werking;

 • tweeconclusieregel en eisen goede procesorde;

 • eisen aan en inrichting van de memorie van grieven;

 • incidenteel appel: wanneer en hoe;

 • hoger beroep in de verzoekschriftprocedure;

 • bewijsaanbod;

 • werkwijze van de appelrechter;

 • voorsorteren op cassatie.

De stof zal worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad en gerechtshoven. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan voor de praktijk relevante literatuur. De cursus bestaat uit twee onderdelen van ieder één uur.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor advocaten die hun kennis van het appelprocesrecht willen verdiepen. De nadruk ligt op de praktische toepassing, waarbij de stof niet alleen vanuit het perspectief van de advocaat en zijn client, maar ook vanuit het perspectief van de appelrechter zal worden benaderd.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Cursusdata