De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Weegschaal en hamer rechter

Online cursus actualiteiten burgerlijk procesrecht - opgenomen op 21 mei 2024

Deze cursus kan je op ieder gewenst moment volgen.

De civiele procedure staat voor een belangrijk deel beschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voor een effectieve toepassing van deze regels is kennisname van de meest recente jurisprudentie echter onontbeerlijk. In deze cursus zullen de belangrijkste ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht van het afgelopen jaar onder de loep worden genomen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn, onder meer:

 • algemene beginselen;

 • dagvaarding en verzoek;

 • rechtsmacht en bevoegdheid burgerlijke rechter;

 • partijperikelen;

 • bewijs;

 • incidenten;

 • proceskosten;

 • kort geding;

 • rechtsmiddelen;

 • executie en beslag.

De stof zal worden behandeld aan de hand van recente arresten en prejudiciële beslissingen van de Hoge Raad en jurisprudentie van gerechtshoven en EHRM. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan (nieuwe) wet- en regelgeving en voor de praktijk relevante literatuur. De cursus bestaat uit twee onderdelen van ieder één uur.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor advocaten die met enige regelmaat procederen bij de civiele rechter en hun kennis van het burgerlijk procesrecht up to date willen houden. De nadruk ligt daarbij op de eerste aanleg. Advocaten die hun kennis van het appelprocesrecht willen verdiepen bevelen wij de cursus ‘Effectief procederen in hoger beroep’ van dezelfde docent aan.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Beschikbaarheid