De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Dame die met haar rechterhand aan haar nek zit alsof ze daar pijn heeft.

Online cursus actualiteiten letselschade - opgenomen november 2022

Deze cursus is een opname van een klassikale cursus in november 2022.

Een goede behandeling van personenschadezaken is cruciaal. In deze cursus wordt stilgestaan bij de meest voorkomende gevallen van de behandeling van letselschadezaken. Wat zijn de do’s en vooral de don'ts? Er zijn vele valkuilen en een fout is zo gemaakt. In deze cursus wordt niet alleen stilgestaan bij de arresten en theorie die je moet kennen, maar worden vooral ook pragmatische tips en tricks gegeven. Stilgestaan zal worden bij de recente relevante uitspraken voor de letselschadebranche en gezaghebbende literatuur. Wij zullen hierbij stilstaan wat de betekenis is van die recente uitspraken voor de praktijk. Uitspraken van aanpalende rechtsgebieden komen eveneens aan bod. De vraag is of die betekenis kunnen hebben voor onze praktijk. 

Topics in de cursus:

 • Aansprakelijkheid bij:

 • Arbeidsongevallen / werkgeversaansprakelijkheid;

 • Verkeersongevallen;

 • Medische fouten;

 • Geweldsdelicten;

 • Aansprakelijkstellingen, verjaring en verval;

 • Causaal verband;

 • Immateriële schade (smartengeld);

 • Shockschade vs. affectieschade;

 • Schade van derden;

 • Het medische traject (inschakelen medisch adviseur, medisch deskundigenbericht, vraagstellingen, patiëntenkaart, medisch causaal verband);

 • Causaliteit bij niet-objectiveerbaar letsel (zoals bijvoorbeeld whiplash);

 • Stelplicht en bewijslast.

Voor wie?
De cursus actualiteiten letselschade is geschikt voor onder meer advocaten en juristen die te maken hebben met het letselschaderecht. Met deze cursus letselschade behaal je als advocaat 6 PO-punten bij MR. in opleidingen, officieel erkende opleider door de NOvA binnen de advocatuur. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!