De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Ad van der Linden

Functie

Voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Expertise

Familie- en jeugd(straf)recht

Ad(riaan) begon zijn loopbaan als inrichtings- en maatschappelijk werker, werd nadien wetenschappelijk medewerker (UU) en combineerde die baan met de Rechtbank Amsterdam en de Gerechtshoven ’s-Hertogenbosch en den Haag.

Ad(riaan) van der Linden is oud (kinder)rechter en medewerker Universiteit Utrecht; voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland. Ad heeft ongekend veel kennis over het jeugdstraf(proces)recht en geeft daarom verschillende cursussen Familierecht en cursussen strafrecht. Hij is expert op het terrein van zowel het civielrechtelijke als strafrechtelijke deel van het jeugd(hulpverlenings)recht.