De cursusaanbieder voor
de juridische professional

André Nuytinck

Functie

Hoogleraar

Werkgever

Radboud Universiteit Nijmegen

Expertise

Personen-, familie- en erfrecht

André Nuytinck is hoogleraar privaatrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is André hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. André geeft voornamelijk cursussen personen- en familierecht. Hiernaast geeft hij ook cursussen erfrecht. Hij was lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en is adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen.

Hij publiceert onder andere over huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, alimentatie, erfrecht, naamrecht, afstammings-, adoptie-, gezags-, en omgangsrecht.