De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Aniel Pahladsingh

Functie

Senior jurist

Werkgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Opleidingen

Universiteit Leiden

Expertise

Vreemdelingenrecht

Aniel Pahladsingh is sinds november 2021 werkzaam als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (EU recht en internationaal recht). Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Aniel is sinds 2021 ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer).

Hiervoor werkte Aniel van 2000-2007 bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en van 2007-november 2021 als EU-jurist bij de Raad van State. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Hij is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers), Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de hoofdredactie van de Commentaren Vw 2000, Europees Migratierecht (Sdu Uitgeverij), EU Charter of Fundamental Rights (Wolf Publishers).

In 2023 is Aniel gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en heeft het proefschrift geschreven "Crimmigration and the Return Directive; Fundamental rights, criminal sanctions and the legal position of the migrant".

Verder heeft Aniel verschillende juridische boeken en artikelen geschreven op het terrein van het EU recht. Aniel is sinds februari 2022 voorzitter van The Hague International Research Institute Migration Law (HIRIM). Als expert binnen zijn vakgebied deelt hij graag zijn kennis met je tijdens een cursus vreemdelingenrecht.

Cursussen door Aniel Pahladsingh