De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Annemieke Wolthuis

Functie

Jurist, consultant, kinderrechter en vice-voorzitter

Werkgever

Restorative Justice Nederland

Expertise

Kinderrechten en herstelrecht

Mr.dr. Annemieke Wolthuis is jurist en mediator op het terrein van kinderrechten en jeugdrecht. Haar rechtenstudie heeft ze voltooid aan de Universiteit Maastricht. Hier stonden de onderwerpen gesprekstechnieken en probleemgestuurd werken centraal. Door studie en stage in Zweden en Zwitserland heeft zij kennis en ervaring opgedaan op het gebied van mensenrechten en kinderrechten. Hierna heeft Annemieke 10 jaar gewerkt bij Defence for Children International in Amsterdam. In 2012 promoveerde ze op herstelrecht en kinderrechten met als doel herstelrecht voor jeugdigen meer in het hart van het Nederlandse jeugdstrafrecht te krijgen. Ze heeft aan de universiteit en bij het Verwey-Jonker als onderzoeker gewerkt.  Vervolgens heeft ze de mediation opleiding afgerond om zo meer het praktijkwerkveld te kunnen betreden met jongeren.

Momenteel is ze naast trainer, mediator en kinderrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam, werkzaam voor de Stichting Restorative Justice Nederland. Daarnaast is ze de afgelopen zes jaar vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice geweest. Annemieke geeft vooral cursussen personen- en familierecht, kinderrechten en jeugdstrafrecht.