De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Freek Schols

Functie

Hoogleraar privaatrecht

Werkgever

Radboud Universiteit Nijmegen

Expertise

Erfrecht

Prof.mr. Freek Schols is gespecialiseerd in het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot 1 november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit.

Tot 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook is hij vaste medewerker voor het WPNR en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld 'Quasi-erfrecht met bindende elementen'. Freek is gespecialiseerd en deelt zijn expertise en ervaring tijdens cursussen erfrecht.