De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Docent letselschade Marco Zwagerman met toga

Marco Zwagerman

Functie

Advocaat

Werkgever

VictimFirst Advocaten

Opleidingen

Universiteit

Expertise

Letselschaderecht

Marco Zwagerman, heeft zich sinds 1995 toegelegd op letselschadezaken. Marco heeft een breed scala aan letselschadezaken behandeld, met een focus op arbeidsongevallen en beroepsziekten, medische fouten en overlijdensschade. Ook was hij een van de advocaten voor slachtoffers en nabestaanden van de Nieuwjaarsbrand in Volendam en MH17.

Marco Zwagerman is 6 jaar lang voorzitter geweest van ASP, de specialistenvereniging van letselschadeadvocaten die alleen voor slachtoffers optreden. Als speerpunt van zijn voorzitterschap heeft hij smartengeld gekozen. Vooral omdat de smartengeldbedragen in Nederland ver achterbleven bij de ons omringende landen. Terwijl smartengeld voor letselschadeslachtoffer van grote waarde is als erkenning van hun leed.

Marco Zwagerman doceert regelmatig op het gebied van personenschade en heeft een breed scala aan publicaties achter zijn naam staan.