De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Advocaat Mirella Peletier portretfoto

Mirella Peletier

Functie

Advocaat

Werkgever

Van der Feltz advocaten N.V.

Opleidingen

Universiteit

Expertise

Burgerlijk procesrecht en cassatie

Mirella Peletier is advocaat bij de Hoge Raad. Na haar promotie in 1999 op een proefschrift over rechterlijke wijzigingsbevoegdheden in het contractenrecht (Rechterlijke vrijheid en partijautonomie, Boom Juridische uitgevers), maakte zij de overstap naar de praktijk. Als advocaat bij de Hoge Raad heeft zij in de afgelopen decennia een uitgebreid track record opgebouwd. Zij behandelde met succes uiteenlopende cassatiezaken, zowel voor eisende partijen als voor verweerders en zowel in vorderings- als verzoekprocedures. Daarnaast stond zij regelmatig maatschappelijke organisaties bij als insprekers in prejudiciële vragenprocedures bij de Hoge Raad.

Onderdeel van haar praktijk is de advisering aan advocaten die in hoger beroep procederen. Eventueel ook met het oog op een toekomstige cassatieprocedure. De ervaring leert dat een goed gekozen insteek in hoger beroep de kansen in cassatie vergroot.

In haar werk als advocaat maakt Mirella gebruik van haar ervaring als gerechtsauditeur bij de civiele kamer van de Hoge Raad en van haar wetenschappelijke achtergrond. Zij is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Mirella deelt haar kennis graag met anderen en doceert en publiceert dan ook regelmatig. Zij is gespecialiseerd in het burgerlijk (proces)recht en cassatie.

Cursussen door Mirella Peletier