De cursusaanbieder voor
de juridische professional

mr.dr. Pascal Kruit

Functie

Advocaat

Werkgever

Kruit Arbeidsrecht

Expertise

Arbeidsrecht

Pascal Kruit is advocaat bij Kruit Arbeidsrecht. Nadat Pascal in augustus 2006 de master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude heeft afgerond, is hij gedurende vijf jaar aan dezelfde universiteit werkzaam geweest als universitair docent arbeidsrecht. Daarnaast is hij in maart 2012 gepromoveerd op het onderwerp ‘de ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 BW getoetst’. Pascal adviseert zowel werkgevers als werknemers over het arbeidsrecht in brede zin, met een bijzondere focus op het ontslagrecht. Voorts verzorgt Pascal regelmatig cursussen arbeidsrecht en publiceert hij frequent in arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Hij heeft met name veel ervaring in de zorg, de retail en in de zakelijke dienstverlening.

Cursussen door Pascal Kruit