De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Rembrandt Zuijderhoudt

Functie

Psychiater, gespecialiseerd in gezondheidsrecht en adviseur voor zorginstellingen en ziekenhuizen

Werkgever

Zuijderhoudt Consultancy

Expertise

Recht (politie en justitie), psychiatrie/psychotherapie, conflictbemiddeling

Mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt (1955) studeerde als jurist af op het medisch tuchtprocesrecht. Hij bekleedde ruim 25 jaar diverse functies in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel als psychiater/psychotherapeut als op het gebied van beleid en onderwijs. Hij was enkele jaren geneesheer-directeur in een psychiatrisch ziekenhuis / RIAGG, daarna zelfstandig gevestigd psychiater/psychotherapeut – thans niet praktiserend –  en werkt nu als gezondheidsrechtelijk adviseur en als procesbegeleider, conflictbemiddelaar en coach. Zijn werkzaamheden liggen vooral op het snijvlak van openbaar bestuur, recht (politie en justitie) en gezondheidszorg. Hij is lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Rembrandt is docent bij cursussen psychiatrisch patiëntenrecht

Cursussen door Rembrandt Zuijderhoudt