De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Renske Imkamp

Functie

Advocaat

Werkgever

Van der Woude De Graaf Advocaten

Expertise

Sociaal-zekerheidsrecht, sociale voorzieningen, volksverzekeringen

Renske Imkamp legt zich toe op het sociaal zekerheidsrecht en op algemene bestuursrechtelijke kwesties. Renske studeerde Nederlands Recht en Filosofie aan de Universiteit Utrecht. Naast haar werkzaamheden als advocaat is Renske een veelgevraagd spreker en docent over de Jeugdwet en de Wmo 2015.

Zij procedeert regelmatig en met succes tegen gemeenten, zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij is een autoriteit op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Zij staat burgers in het hele land bij die een conflict hebben met hun gemeente over passende hulp.

Renske geeft les aan juristen, beleidsmedewerkers, budgethouders en belangenorganisaties. Zij publiceert regelmatig in vakliteratuur en schrijft annotaties voor onder meer Schulinck, blogs voor Sociaalweb en columns voor magazine Zorg & Welzijn.

Renske is aangesloten bij de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Renske deelt graag haar ervaring en kennis met je tijdens de cursus sociaal zekerheidsrecht.