De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Appèlprocesrecht in familiezaken (Duiven)

Bij familiezaken is doorgaans sprake van een verzoekschriftprocedure. De procedure in hoger beroep is wezenlijk anders dan die in eerste aanleg. Van welke beschikkingen kan je in appèl, wie is belanghebbende, aan welke eisen moet jouw beroepschrift of verweerschrift in appèl voldoen, wat houdt de tweeconclusie-regel in en wat zijn de uitzonderingen daarop, wat houdt de devolutieve werking nu concreet in, mag een verzoek in appèl nog worden gewijzigd en wanneer mag een verzoek worden gewijzigd of wanneer mag nog een zelfstandig verzoek worden gedaan? Dit zijn vragen die in de praktijk de nodige problemen opleveren als je in hoger beroep gaat van een beslissing in een familiezaak. In deze cursus worden deze vragen op interactieve wijze behandeld aan de hand van herkenbare voorbeelden en familierechtelijke jurisprudentie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • wettelijke regeling van appèl in de verzoekschriftprocedure

 • appèlverboden wettelijke regeling van appèl in de verzoekschriftprocedure

 • doorbrekingsgronden

 • appèl van tussen-, eind-, en deelbeschikkingen

 • appèltermijnen

 • schorsing uitvoerbaarheid bij voorraad

 • het grievenstelsel in de familierechtelijke appèlprocedure

 • de tweeconclusie-regel

 • het wijzigen van een verzoek

 • incidenteel appèl

 • de devolutieve werking

 • kei-procesrecht

 • do’s en dont's, enige tips van de familieraadsheer

De cursist weet na het volgen van deze cursus in appèl de valkuilen te vermijden en komt beslagen ten ijs. Het niveau van deze cursus is post-academisch onderwijs.

Voor wie?
Ben je werkzaam binnen het personen- en familierecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus verkrijg je meer kennis en ben je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Door het volgen van deze cursus personen- en familierecht, behaal je 4 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!