De cursusaanbieder voor
de juridische professional
meisje zit met opgetrokken en geknepen ogen op een bank.

Online cursus civiel Jeugdrecht (8 PO) - opgenomen november 2022

Deze cursus is opgenomen op 22 november 2022.

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan recente jurisprudentie. 

Topics in de cursus:

 • Bescherming van minderjarigen

 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing

 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg

 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip

 • Wisselwerking civiel en strafrecht

 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht

 • De rol van gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen

 • Schriftelijke aanwijzing en de geschillenbeslechting ex art. 1:262b BW.

Voor wie?
Ben je werkzaam binnen het personen- en familierecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus civiel jeugdrecht verkrijg je meer kennis en ben je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Door het volgen van deze cursus personen- en familierecht, behaal je 8 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Beschikbaarheid

meisje zit met opgetrokken en geknepen ogen op een bank. 8 uur

Online cursus civiel Jeugdrecht (8 PO) - opgenomen november 2022

Direct beschikbaar
online
8 NOvA PO
Personen- en familierecht
400.00
Leo Hendriks & Thomas Frohn € 400.00