De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Online cursus Civiel jeugdrecht

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Becherming van minderjarigen;

 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;

 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing;

 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg;

 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip;

 • Wisselwerking civiel en strafrecht;

 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht;

 • De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen;

 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken;

 • Rapportages in strafzaken;

 • Rapportages in beschermingszaken;

 • Rapportages in gezag- en omgangszaken;

 • Beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht en de geschilenregeling;

Deze cursus valt onder het rechtsgebied Personen- en familierecht