De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Jeugd zit met ouders aan tafel.

Online cursus Jeugdbeschermingsrecht, de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende implicaties

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen. Deze cursus is opgenomen in 2021. 

De volgende topics komen aan bod:  

 • Bescherming van minderjarigen

 • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing

 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg

 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip

 • Wisselwerking civiel en strafrecht

 • De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht

 • De rol van gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen

Voor wie?
Ben je werkzaam binnen het personen- en familierecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus jeugdwet ben je na afloop helemaal up-to-date rondom de jeugdwet en de daaruit voortvloeiende implicaties. Je kennis is weer actueel zodat je deze meteen in de praktijk kunt toepassen. Door het volgen van deze cursus personen- en familierecht, behaal je 4 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!