De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

Heb je veelvuldig te maken met het sociale zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitenbijeenkomst ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving én jurisprudentie, op het gebied van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WIA, Ziektewet, Wet Poortwachter en Wajong. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde.

Deze cursus valt onder het rechtsgebied Sociaal zekerheidsrecht.