De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Kind op fiets in een vluchtelingenkamp

Online cursus actualiteiten asiel- en vluchtelingenrecht 2022

Deze cursus is opgenomen in oktober 2022.

Ook het afgelopen jaar zijn er weer de nodige ontwikkelingen geweest met betrekking tot het asielrecht. Zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken gedaan over hoe afvalligheid en atheïsme moet worden getoetst en heeft de IND zijn werkinstructie hierop aangepast. Ook is er uitspraak gedaan over herhaalde asielaanvragen van bekeerlingen waarbij sprake is van geloofsgroei. Verder zijn er weer de nodige uitspraken gedaan over de Dublinverordening en het interstatelijk vertrouwensbeginsel. Deze onderwerpen en nog veel meer komen aan bod tijdens dit webinar.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Dublin Bulgarije, Kroatie, Slovenie, Italie, Malta;

 • indirect refoulement Zweden en Denemarken;

 • kort geding VWN – de Staat ivm de opvangcirsis;

 • dienstplicht Eritrea;

 • bahaddar toets;

 • toets herhaalde asielaanvragen;

 • toets seksuele gerichtheid.

Voor wie?
Ben je werkzaam binnen het asiel- en vluchtelingenrecht als advocaat of juridische professional? Met deze cursus afvalligheid, bekering en seksuele gerichtheid als asielmotief ben jij weer helemaal op de hoogte van de laatste trends en jurisprudentie voor dit soort asielaanvragen. Door het volgen van deze cursus asiel- en vluchtelingenrecht behaal je 2 PO-punten die officieel erkend zijn door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!