De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Online cursus Bestuursrecht

In de cursus actualiteiten bestuursrecht wordt aan de hand van de kernthema’s van het bestuursrecht (en het bestuursprocesrecht) ingegaan op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving. De cursus legt het accent op actualiteiten en plaatst deze in de structuur van het bestuursrecht. Ook zal worden ingegaan op het bestuursprocesrecht.

 

In elk geval zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 

  • Een korte inleiding op de actuele ontwikkelingen in het bestuursrecht

  • verdieping aan de hand van kernthema's: bestuursorgaan, belanghebbende, besluiten, rechtsbescherming bestuursrechter en aanvullende rol burgerlijke rechter

  • Relativiteit

  • Formele rechtskracht

  • Bezwaar en beroep

  • Handhaving

  • Vertrouwensbeginsel

  • Exceptieve toetsing

Deze cursus valt onder het rechtsgebied Bestuursrecht.