De cursusaanbieder voor
de juridische professional

Online cursus De Dienstenrichtlijn

De Dienstenrichtlijn (2006/123/EG) heeft tot doel de uitoefening van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken teneinde een echte interne markt voor diensten te realiseren. Het moet voor dienstverrichters als bouwbedrijven, makelaars, architecten en horecaondernemingen heel gemakkelijk zijn om tijdelijk werkzaamheden te verrichten in een andere lidstaat of zich daar permanent te vestigen. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe onder meer vergunningsprocedures zo eenvoudig mogelijk te houden en onnodige belemmeringen die de eerlijke concurrentie op de interne markt in de weg staan, op te heffen.

De EU Dienstenrichtlijn heeft gevolgen voor het Nederlands bestuursrecht. In deze cursus komen aan de orde de inhoud van de Dienstenrichtlijn, achtergrond en het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn en de daarop gebaseerde Dienstenwet. Verder worden besproken de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over de Dienstenrichtlijn.

Wat komt aan bod?

  • Inhoud van de dienstenrichtlijn;

  • Achtergrond en toepassingsbereik van de dienstenrichtlijn en de daarop gebaseerde Dienstenwet;

  • Recente ontwikkelingen en jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over de dienstenrichtlijn;

  • de systematiek en werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn;

  • vergunningstelsel en eisen;

  • evenredigheidstoetsing.

Voor wie?
Deze cursus dienstenrichtlijn is uitermate geschikt voor elke advocaat die zichzelf wil verdiepen en ontwikkeling op het gebied van de dienstenrichtlijn. De deskundige en vakbekwame docent met een scala aan ervaring en kennis neemt je van A-Z. Met deze cursus bestuursrecht behaal je 2 PO-punten. MR. in opleidingen is officieel erkend door de NOvA in het kader van beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Beschikbaarheid