De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Een sleutelbos wordt vastgehouden na koop of verkoop roerende of onroerende zaken. Op de achtergrond zie je een houten huisje.

Online verdiepingscursus huurrecht - opgenomen 3 juli 2023

Deze cursus is opgenomen op 3 juli 2023.

Het opstellen van een huurovereenkomst lijkt voor een advocaat huurrecht gesneden koek. Even het juiste ROZ-model pakken, invullen, knippen en plakken van de afwijkingen die vorige keer gebruikt zijn en klaar. Was het maar zo eenvoudig. Sinds kort is een nieuwe modelovereenkomst winkelruimte beschikbaar. Dit model bevat tal van wijzigingen, met name op het gebied van duurzaamheid. Naast het ROZ-model bestaan nog talloze andere modellen. Bovendien hanteren diverse Retail ketens en huurders van kantoorruimte eigen aanvullingen en afwijkingen op de modellen. Als de beoogde samenwerking afwijkt van het gangbare, bijvoorbeeld bij onderhuur, nieuwbouw of renovatie, schieten de modellen tekort. Om goed over deze overeenkomsten te kunnen adviseren is diepgaande kennis nodig van de modellen en de mogelijke afwijkingen. Vaak lijkt een afspraak tussen partijen een werelddeal, maar als jaren later blijkt dat het beding ten nadele van de huurder afwijkt van het semi-dwingende recht is de nasmaak bitter. Kennis van het verbintenissen- en huurrecht is dus ook vereist. Dat geldt ook voor het huurrecht woonruimte. Het ROZ model hanteert maar liefst vier varianten en geeft updates uit die nauwkeurige bestudering behoeven.

Met tips en tricks voor afwijkingen op de standaardovereenkomsten in het voordeel van de huurder of de verhuurder geeft de docent deelnemers tools om nog betere huurovereenkomsten op te stellen.

Het vaststellen van de huurprijs lijkt eenvoudig: voor woonruimte een puntencheck, voor winkelruimte een kwestie van vraag en aanbod. Maar wat houdt die puntentelling nu precies in en kan je de huur verhogen door de servicekosten aan te passen? Tijdens de cursus gaan we in op huurprijsvaststelling van woon- en winkelruimte en afrekening van servicekosten.

Na afloop van de cursus ben je nog beter in staat om te adviseren over huurcontract en huurprijs en dat voor een investering van één dag. 

Topics in de cursus:

  • Modellen en eventuele afwijkingen

  • Opstellen en beoordelen huurovereenkomsten (woonruimte en bedrijfsruimte)

  • Welke veranderingen bevat het nieuwe model huurovereenkomst winkelruimte van de ROZ?

  • Vaststelling van huurprijs woonruimte en winkelruimte

  • Afrekening van servicekosten

Interesse in meer cursussen binnen het huurrecht? Bekijk hier ons cursusaanbod.

Voor wie?
Deze verdiepingscursus huurrecht is voornamelijk bestemd voor advocaten die in werkzaam zijn in het huurrecht. Door deze klassikale cursus huurrecht verkrijg je meer verdieping in de verschillende onderwerpen en aspecten. Als advocaat behaal je 6 PO-punten in het kader van een erkende opleiding advocatuur door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

  • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

  • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

  • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

  • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!

Beschikbaarheid