De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Een modern en strak appartementencomplex met veel balkons op een zonnige dag.

Online cursus Actualiteiten huurrecht

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17,5 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. De coronacrisis leidt tot veel conflicten over huurprijsvermindering. Ook leidt het tot tal van vragen over de (on)mogelijkheid van verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. De coronacrisis is wellicht katalysator voor een blijvende verandering van het winkellandschap en nog tijdelijker worden van huurovereenkomsten, zowel van woonruimte, als van commerciële ruimten.

Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte kennis van actuele jurisprudentie vergen. Onder invloed van recente uitspraken wijzigen de accenten bij de ‘gebruikelijke’ bedrijfsruimte kwesties als huurprijstoetsing, afwijkende bedingen en beëindiging van huur.

Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met jou de actualiteiten door.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Welke mogelijkheden tot huurprijsvermindering als gevolg van ‘corona’ staan de huurder ten dienste?

 • Welke verweren kan de verhuurder daartegen voeren?

 • Is sprake van een oneerlijk beding in de huurovereenkomst?

 • Over welke (huur)vorderingen is handelsrente verschuldigd?

 • Wanneer is eigen gebruik ‘dringend’?

 • Welke invloed heeft het Tenzij-arrest op de mogelijkheden van ontbinding van een huurovereenkomst vanwege een tekortkoming?

 • Kan een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding verjaren?

 • Is sprake van medehuur van woonruimte?

 • Wie betaalt de kosten van voorgeschreven maatregelen voortvloeiende uit het activiteitenbesluit milieubeheer?

Voor wie?
Deze cursus is voornamelijk bestemd voor advocaten die in werkzaam zijn in het huurrecht. Door deze online cursus huurrecht blijft je kennis actueel op het gebied van het huurrecht. Als advocaat behaal je 4 PO-punten in het kader van een erkende opleiding advocatuur door de NOvA.

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!