De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Huurovereenkomst wordt door vrouw aan bruin bureau doorgenomen en gelezen.

Online cursus Beëindigen huurovereenkomsten

Bij het op rechtmatige wijze beëindigen van een huurovereenkomst geldt complex ‘regime’. Als advocaat kun je beter niet voor verrassingen worden gesteld. Om te beginnen moet het toepasselijke huurregime worden vastgesteld. Vervolgens moet onderzocht worden of de voorgenomen reden voor opzegging onder een wettelijke opzeggingsgrond valt. Vervolgens moeten de juiste termijnen in acht worden genomen. Ook moeten de verhuurder en huurder onderzoeken of bij het slagen van de opzeggingsgrond aanspraak bestaat op een vergoeding. 

Deze online cursus beëindigen huurovereenkomsten behandelt de basis van beëindiging van alle typen van huurovereenkomst (woonruimte, winkelruimte, ongebouwde zaken en kantoorruimte). Ook worden de vereisten van enkele veelvoorkomende opzeggingsgronden toegelicht aan de hand van jurisprudentie. De deskundige docent, Elout Korevaar, kent de academie en de praktijk, als advocaat in het huurrecht en bouwrecht en docent aan de Universiteit Leiden. Hij presenteert in deze online cursus op overzichtelijke wijze de beëindiging van een huurovereenkomst met verwijzing naar literatuur en jurisprudentie.

Wat komt aan bod?

 • Kwalificatie als huur 

 • Mogelijkheden tot beëindiging 

 • Algemene opmerkingen over opzegging 

 • Ontbinding wegens wanbetaling 

 • Opzegging kantoorruimte en ongebouwde zaken 

 • Veelvoorkomende opzeggingsgronden woon- en winkelruimte 

 • Vergoedingen

Voor wie?
De cursus is primair bestemd voor advocaten die in hun beroepspraktijk met geschillen in het huurrecht te maken hebben. Met deze cursus huurrecht blijft je kennis actueel en up-to-date op het gebied van het beëindigen van huurovereenkomsten. Als advocaat behaal je 2 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!