De cursusaanbieder voor
de juridische professional
Er wordt een groot kantoor weergegeven met een weerspiegeling op het gebouw van een ander gebouw en van de lucht.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In de cursus belichten de gedreven advocaten, mr. Jan-Paul van Barneveld en mr. Remco Bijlsma, het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid vanuit zowel het civielrechtelijke als het strafrechtelijke perspectief. Centraal staan de vragen welke risico’s bestuurders lopen en hoe deze kunnen worden verkleind. Wanneer riskeert een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te worden voor het uitvoeren van zijn of haar taken. Deze praktische cursus is interessant voor advocaten die strafrechtelijk georiënteerd zijn maar ook voor advocaten die civielrechtelijk georiënteerd zijn. Ook voor curatoren is deze cursus relevant. Naast de wet, de jurisprudentie en de stand van zaken in de wetenschap komt ook de uitgebreide ervaring van de docenten met deze materie aan de orde.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • (Functioneel) daderschap & deelneming (feitelijk leidinggeven (artikel 51 sr.), medeplegen en medeplichtigheid);

 • Opzet en schuld inclusief kleurloos opzet in de Wet Economische Delicten;

 • Risico’s en (internationale) tendensen in het straf(bestuurs)recht mbt bestuurders;

 • Valsheid in geschrifte (speelt in vrijwel elke fraudezaak;

 • Compliance, witwassen, (niet ambtelijke) omkoping;

 • Aansprakelijkheid intern/extern

 • Bestuurder en onrechtmatige daad

 • Aansprakelijkheid voor boedelschulden

Voor wie?
De cursus bestuurdersaansprakelijkheid is uitermate geschikt voor advocaten die werkzaam zijn in het ondernemingsrecht. Door middel van deze cursus ondernemingsrecht verkrijg je meer kennis en informatie over eerder genoemde aspecten. Als advocaat behaal je 4 PO-punten in het kader van erkende beroepsopleidingen voor advocaten. 

Een cursus van MR. in opleidingen volg je omdat:

 • deze lekker pragmatisch is: theoretische wetgeving wordt vertaald naar praktische handvatten waar je écht iets aan hebt;

 • deze wordt gegeven door bevlogen specialisten;

 • wij altijd persoonlijk en benaderbaar zijn;

 • je gegarandeerd PO-punten behaalt, omdat wij een door de NOvA erkende cursusaanbieder zijn, en dat voor een aantrekkelijke prijs!